Neděle: Smysl života

Přemýšleli jste o smyslu vašeho života, vaší existence? Proč tady jste a o čem je život?

Mnoho lidí dnes vizi smyslu života postrádá. Smysl života je filosofická otázka týkající se významu života či existence obecně. Může být také vyjádřena jako otázky „Proč jsme tady?“, „O čem je život?“ nebo „Jaký je smysl existence?“ Smysl života je předmětem mnohých filosofických, vědeckých a teologických úvah. Podle papeže Řehoře pátého smysl života spočívá v tom, kolik štěstí a kolik lásky člověk rozdal. Podle fiktivního spisovatele Kilgora Trouta z románů od Kurta Vonneguta, je smysl života být očima, ušima a vědomím stvořitele vesmíru. Smysl života je ve sci-fi románu Stopařův průvodce po Galaxii od britského spisovatele Douglase Adamse uváděný jako číslo 42. Z hlediska živočišného druhu by smyslem života mohl být imperativ - Je třeba množit se rychleji, než hyneme. Avšak ani splnění tohoto imperativu nezaručuje přežití živočišného druhu, otázkou navíc je, zda přežití druhu je smyslem života.