Nájemné v bytech s regulovaným nájemným

Nájemné v Hradci Králové v bytech s regulovaným nájemným vzroste. Nárůst nájemného plánuje v rámci Královéhradeckého kraje také město Jičín. Tématu se věnuje redaktorka Eva Boudová.