Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí pomoc firmám pro překlenutí krize

Úřad práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí pomoc firmám pro překlenutí krize. Vypsalo proto další výzvu projektu Vzdělávejte se. Ten umožní firmám místo propouštění vyslat zaměstnance přechodně na kurzy. Hradecký úřad práce pořádal seminář zaměřený na podávání žádostí v tomto projektu. Do června je ještě celkem v České republice k dispozici půl miliardy. Na další období do roku 2011 je vyčleněno 1,5 miliardy korun. Jarmila Burianová na semináři upřesnila: "Je to pro firmy, které se dostanou vzhledem k té krizi do potíží. Ale ne pro firmy, které by třeba skončily. Je to na překlenovací období, než dostanou znovu zakázky. Takže po tu dobu my jim refundujeme mzdové náklady. A k tomu ještě samozřejmě cestovné a k tomu ještě další náklady."

"Je to pouze na obecné vzdělávání, nikoliv na specifické. To znamená, že se to dá uplatnit i jinde, v jiných firmám, i v jiných profesích u jiného zaměstnavatele," dodala Jarmila Burianová.