Město Hradec Králové má novou retenční nádrž

voda

Město Hradec Králové má novou retenční nádrž jejíž slavnostní otevření se uskuteční v pátek 27. srpna. Pásku přestřihne náměstek primátora Ing. Otakar Divíšek v 10 hodin na hrázi retenční nádrže Cesta Myslivců, která je vybudována na pravém přítoku potoku Biřička nad Novým Hradcem Králové. Přípravné práce v hodnotě více než 1 milion korun provedla v roce 2003 společnost Městské lesy Hradec Králové a.s., stavební práce zahájila hradecká firma POPR s.r.o. na podzim roku 2003 a kolaudace se uskutečnila 1. července letošního roku. Projekt pro město vypracoval Ing. Jaroslav Dlabáček.

Technická data nádrže:
- vodní plocha 1,5 ha
- maximální hloubka 3,3 m
- maximální objem vody 27 800 metrů krychlových
význam nové vodní nádrže spočívá především v retenci - to je zachycování vody v zimních a jarních měsících, případně přívalových srážek a následně nadlepšování vodního toku v obdobích sucha
- velký význam spočívá ve funkci krajinotvorné a v ochraně přírody (během projektování i výstavby bylo úzce spolupracováno s Agenturou ochrany přírody a krajiny Pardubice), dojde rovněž ke zlepšení mikroklimatu
- význam protipovodňový je omezený na částečnou regulaci povodňových vod ve vztahu k níže položeným vodním dílům a přiléhajícím nemovitostem
- nádrž neslouží a nebude sloužit k chovu ryb

Celkové náklady na výstavbu činní téměř cca 5 300 tis. Kč, z toho 2 800 tis. bylo poskytnuto jako dotace Ministerstva životního prostředí z programu revitalizace říčních systémů, 2 500 tis. Kč bylo uhrazeno z rozpočtu města Hradec Králové, řekl náměstek primátora Ing. Otakar Divíšek.

voda