Martin na bílém koni nejen pod Bílou věží

Také letos přijede Martin na bílém koni do Hradce Králové přesně 11. listopadu. Odemknutím Bílé věže zahájí primátor města v 16:00 bohatý kulturní program, který mimo příjezdu Martina na bílém koni pod Bílou věž nabídne pozvání na zimní akce v Hradci Králové a krátký varhanní koncert Martina Strejce v kapli sv. Klimenta. Mimořádnou událostí bude možnost prohlídky tajné komory radních v prostorách Bílé věže s ukázkou zlaté primátorské insignie, primátorského pečetidla a městské vlajky. V kině Centrál bude v 17:30 Zahájen Mezinárodní festival outdoorových filmů, zvon Augustin a zvony katedrály sv. Ducha ohlásí 18:00 a současně pozvou na mši konanou u příležitosti zakončení oslav 700. výročí založení katedrály sv. Ducha. Mši celebruje kardinál Miloslav Vlk a čeští biskupové.

Bílá věž bude návštěvníkům mimorádně otevřena také k večerní prohlídce, a to od 20:00 do 22:00 hodin. V rámci doprovodného programu celého odpoledne se uskuteční ochutnávka a prodej svatomartinského vína a rohlíčků, prodej perníčků, svíček, medu, ukázka práce uměleckého kováře, prohlídka galerie Tři generace Kodetů, prohlídka kaple sv. Klimenta a překvapení pro děti.