Královéhradecká radnice hledá investora pro přestavbu malšovického fotbalového stadionu

23. září 2010

Královéhradecká radnice hledá investora pro přestavbu malšovického fotbalového stadionu. Zastupitelé schválili podmínky pro vypsání investorské soutěže. Další podrobnosti upřesnil Českému rozhlasu náměstek primátora Josef Malíř: "V loňském roce, z jeho počátku, se objevil zájem několika potenciálních investorů, které by byli ochotni, pokud by město připustilo v té velmi atraktivní lokalitě, vlastně v centrální části města nějakou komerční investici, na základě této investice financovat či spolufinancovat ten fotbalový stadion a pokud se najde vhodný model a ekonomicky to vyjde, participovat tou či onou formou na provozu fotbalového klubu."

"Jsou tam požadavky, které vyplývají z určitých regulativů. Dost těžko by tam šel třeba umístit standardní hypermarket, to nikoliv, ale multifunkční komplex, který může v sobě obsáhnout různé typy obchodů, prodeje, obchodní pasáž, to je věc, se kterou ten investor velmi pravděpodobně přijde," dodal Josef Malíř, náměstek primátora města Hradec Králové.

Spustit audio