Kraj bude mít novou přírodní památku Sklenářovické údolí

KRNAP

Sklenářovické údolí na Trutnovsku se stane v roce 2009 novou přírodní památkou Královéhradeckého kraje. V lokalitě se nacházejí podhorské a horské louky se vzácnými chráněnými druhy rostlin a živočichy. Návrh Správy Krkonošského národního parku na vyhlášení přírodní památky projednali krajští radní. "V této oblasti je pestrá mozaika podhorských a horských luk a mokřadů. Vyskytuje se zde mnoho chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Je zde například nejbohatší výskyt chráněného, silně ohroženého prstnatce bezového v rámci Krkonoš," řekl krajský radní Jan Tippner, který má na starosti oblast životního prostředí a zemědělství.

Kromě toho zde žijí desítky vzácných živočichů, například kriticky ohrožený luňák červený, orel křiklavý, tetřev hlušec nebo zmije obecná. Ve Sklenářovickém údolí je zastoupeno i dalších osmnáct silně ohrožených živočichů a deset ohrožených, mimo jiné čolek horský, čáp černý, krahujec obecný, ostříž lesní nebo křepelka polní.
Sklenářovické údolí se nachází v okrese Trutnov, jde o oblast o rozloze zhruba 180 hektarů. Zřízení této přírodní památky nijak nezatíží rozpočet Královéhradeckého kraje. Péče o lokalitu bude financována ze státního rozpočtu. Návrh není v rozporu se strategií a programem rozvoje Královéhradeckého kraje.
Po vyhlášení přírodní památky nebude možné na tomto místě bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody například nově stavět, používat chemické prostředky, zřizovat skládky jakýchkoli materiálů či vyznačovat cyklistické stezky a turistické cesty. Další informace o přírodní památce je možné najít na úřední desce Správy Krkonošského národního parku na webu www.krnap.cz.