Kniha historie Trutnova

4. srpen 2010

Trutnovský kronikář Antonín Just si dal nelehký úkol. Chtěl, aby se historie města, které je nazýváno branou do Krkonoš, stala čtivou a zajímavou. Proto vznikla kniha, která čtenáře v krátkých zajímavých příbězích vrací do doby třináctého století, stejně tak jako do současnosti. Připomíná, že každá doba sebou přinášela své. To nejdůležitější ale zůstává nezměněno. V každé době žijí a žili lidé. O nové knize inspirované historií města Trutnova si s kronikářem Antonínem Justem povídala redaktorka Eva Boudová.

Město Trutnov leží v Krkonošském podhůří na řece Úpě. Město má přibližně 34 000 obyvatel i s okolními obcemi. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.

autor: ebo
Spustit audio