Karel Jaromír Erben by dnes oslavil 200 narozeniny

19. únor 2013

V Miletíně na Jičínsku si připomínají jedno významné výročí. Dnes je tomu přesně 200 let od narození básníka, literáta a dramatika Karla Jaromíra Erbena.

Plná vášní, posedlostí, přízraků a hororových scén je sbírka básní Kytice, která nejvíce proslavila svého autora Karla Jaromíra Erbena. Tento spisovatel a historik, narozený 7. listopadu 1811, byl též uznávaným slavistou a folkloristou. Krom toho pořídil první soupis pražských ulic, podílel se na sestavení Riegrova Slovníku naučného a přispěl k ustavení české právnické terminologie.

Rodák z podkrkonošského Miletína Erben psal též pohádky - Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Zlatovláska či Pták Ohnivák a liška Ryška. Jeho Kytice vyšla poprvé v roce 1853 a obsahovala 12 básní, mimo jiné Polednice, Štědrý den, Svatební košile, Poklad či Vrba. Některé z nich později zhudebnil Antonín Dvořák a v roce 2000 podle nich natočil František Antonín Brabec film Kytice.

Karel Jaromír Erben

Folklorista Erben, jenž později přijal vlastenecké jméno Jaromír, už od studií práv sbíral lidové písně, lidovou poezii a pohádky, v nichž hledal odkaz dávné slovanské mytologie.

Narodil se do rodiny chudého ševce, vystudoval práva v Praze, kde se seznámil s Františkem Palackým. Na jeho popud jej české stavy pověřily sběrem materiálu k historii šlechtických rodů. Roku 1846 byl jmenován asistentem Vlasteneckého (Národního) muzea.

Též překládal z ruštiny - Nestorův rukopis či Slovo u pluku Igorově, napsal pojednání o svaté Kateřině, Tomáši Štítném či Janu Ámosi Komenském. Zemřel 21. listopadu 1870 v Praze.

Pojďme se tedy teď vypravit spolu s redaktorem Martinem Pařízkem do jeho rodného domku nedaleko náměstí.

Jeho životní příběh i rozsáhlé dílo připomíná nyní i výstava v přízemí pražského Klementina. Expozice čítá desítky archiválií, dokumentů, textů a kreseb. Své místo na ní má i ukázka kostýmů z filmu Kytice režiséra Františka Antonína Brabce, které zapůjčily barrandovské ateliéry.

Erbenova Kytice

Výstavu o významném českém autorovi společnými silami připravila Národní knihovna a Památník národního písemnictví. Expozice potrvá do 14. ledna příštího roku.

V první části výstavy, věnované básním a pohádkám, jsou prezentována nejen různá vydání knih pohádek a sbírek, ale i rukopisy. Například manuskript Erbenových příležitostných veršů, rukopis pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký, zlomek rukopisu pohádky Pták Ohnivák a liška Ryška a další.

Erben byl ale také vášnivým milovníkem historie a archivářem, což dokazuje ukázka z jeho korektur pro knihu Výbor z literatury české. Autorovo zaměření na folklor a sběr lidové slovesnosti dokládají četné záznamy o vánočních zvycích, editorské či překladatelské úspěchy pak připomínají i originální rukopisy.

Česká národní banka vydala pamětní stříbrnou minci k 200. výročí narození jednoho z nejznámějších českých spisovatelů Karla Jaromíra Erbena. Tato mince v nominální hodnotě 500 korun je první z pětidílného cyklu pamětních stříbrných mincí věnovaných významným osobnostem českého kulturního života.

autor: par
Spustit audio