Ex libris a grafické listy Josefa Váchala

"Paulusova sbírka - ex libris a grafické listy Josefa Váchala" - pod tímto názvem zpřístupnil Spolek sběratelů a přátel ex libris v Hradci Králové výstavu, která je součástí programu připravovaného sjezdu sběratelů ex libris. Ten se uskuteční ve dnech 17. až 19. září 2010 poprvé v Hradci Králové. Redaktorka Dana Voňková vám společně s Marií Rumlarovou a Janem Měřičkou představí expozici, kterou má veřejnost možnost vidět.