Evropské baroko, antické umění i svět včel. Františkánský klášter v Hostinném je plný překvapení

31. leden 2023

Historie řádu františkánů, rodáků a významných osobností města ožívá v barokním areálu Františkánského kláštera v Hostinném v Krkonoších. Památkově chráněný areál je jedinou dochovanou památkou stavitele Wolfganga Dientzenhofera, jednoho z nejvýznamnějších architektů evropského baroka.

V zahradě klášterního areálu v Hostinném, ve které vás mimo jiné překvapí vinice, uvidíte i záhony s bylinkami, které tu kdysi františkáni pěstovali. A je tu i připomínka včelaření, které má v regionu svou tradici. V prvním patře je k vidění soubor devíti více než dvě stě let starých, vyřezáváním a polychromií bohatě zdobených včelích úlů, takzvaných klátů. Na konci 18. století je vyrobili členové řádu sv. Františka, kteří se kromě provozování klášterní lékárny a péče o rozsáhlou užitkovou zahradu věnovali i včelaření. Včely jim poskytovaly med, který v minulosti býval jediným sladidlem, vosk k výrobě svící a propolis k výrobě tinktur a mastí.

Klášterní kostel zasvěcený sv. Františku Serafínskému ukrývá soubor sádrových odlitků řecké a římské plastiky a podává ucelený pohled na vývoj antického sochařství od konce 7. století před naším letopočtem do 3. století našeho letopočtu. Exponáty jsou jádrem evropsky významné sbírky, soustředěné při Univerzitě Karlově v Praze. Unikátní jsou rekonstrukce některých soch a sousoší nebo odlitky dnes už ztracených či pohřešovaných děl.

Zpátky do života, vstříc návštěvníkům

Františkánský klášter z roku 1684 je jedinou dochovanou památkou stavitele Wolfganga Dientzenhofera na území Čech a zajímavým příkladem raného barokního konventu, který se zachoval až do současnosti v téměř původní podobě. Je zde obdélníková budova s vnitřní zahradou, původní konvent, kde žili a pracovali mniši, a zahradní domek. Znovu se tu rozrůstá bylinková zahrada, novodobou součástí je i přehlídka venkovské techniky, kde jsou dary od regionálních zemědělců.

V odlitcích ožívá  antické umění, které jinak můžeme v originálech těžko spatřit na jednom místě

V areálu kláštera sídlí kromě Galerie antického umění i veřejná knihovna a expozice městského muzea, která představuje historický vývoj jednoho z nejstarších měst v Podkrkonoší. Je umístěna v celách mnichů z druhé poloviny 17. století, které mají i dnes charismatickou atmosféru. Klenuté chodby u někdejších cel slouží k sezónním výstavám. V chodbě pak uvidíte i unikátní soubor lunet ze života zakladatele řádu františkánů z let 1688 až 1721.

Poznáte i zdejší rodáky a významně osobnosti města, k nimž patří například jeden z nejvýznamnějších českých chemiků Emil Votoček, vynálezce heliogravury a autor první hlubotiskové rotačky Karel Václav Kříž nebo naopak neblaze proslulý podvodník Viktor Lustig, který prodal Eiffelovu věž v Paříži.

V klášterní  zahradě se návštěvník seznámí s vývojem včelích obydlí

Součástí muzejní expozice je i plynutí času. Schválně, kolik hodinových strojů při svém výletě do františkánského areálu v Hostinném napočítáte, s ohledem na to, že ředitel zdejšího muzea je velký obdivovatel historických hodin. Až dopočítáte, zapište si to do svého výletního deníku.

Spustit audio