Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.

23. září 2010
Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.

V pátek 21. prosince 2007 zavítali do studia Českého rozhlasu Hradec Králové Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. - historik architektury, přední odborník v oblasti dějin umění a bývalý rektor AVU v Praze, autor více než osmdesáti odborných statí a článků, recenzí, katalogových textů a publikací z oboru novověkých dějin architektury a umění a ochrany kulturního dědictví a Ing. Arch. Bohumír Prokop. Rozvor s nimi natáčela Dana Voňková. Zleva: Ing. Arch. Bohumír Prokop, Dana Voňková a Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.

Zleva: Ing. Arch. Bohumír Prokop, Dana Voňková a Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.

Zleva: Ing. Arch. Bohumír Prokop, Dana Voňková a Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.