DEN ŽIVÉ ARCHEOLOGIE v Centru experimentální archeologie Všestary

22. září 2010

DEN ŽIVÉ ARCHEOLOGIE pořádá v sobotu 3. května Katedra praktické a experimentální archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a Společnost experimentální archeologie v Centru experimentální archeologie Všestary s podporou obce Všestary a ZŠ Všestary, ve spolupráci s Katedrou textilní tvorby PdF UHK a kolegy z Belgie a Francie. Od 10:00 do 17:00 hodin bude možné v areálu Centra experimentální archeologie Všestary shlédnout mimo jiné ukázky těchto činností: výroba a výpal pravěké keramiky, výroba broušených kamenných nástrojů, tesařské práce, výroba textilu, výroba kostěných nástrojů, ukázka pravěkého zemědělství, příprava placek s ochutnávkou a příprava mazanice s možností umazání.

Co je Centrum experimentální archeologie? Skanzen, archeopark, pravěká vesnička. Oficiální název však zní Centrum experimentální archeologie Všestary. Jedná se o modelovou stavební konstrukci pravěkého sídelního areálu ojedinělá na našem území. Vzniká od roku 1997 výhradně s využitím pravěkých postupů a technologií. Zástavbu Centra vytvářejí archeologické objekty z doby kamenné, bronzové a nejstarší železné. Právě tato zlomová období pravěku jsou předmětem odborných pokusů, ale i prezentace žákům škol a veřejnosti. Projekt se snaží přednostně vycházet z archeologických nálezů na území východních Čech, doplněných znalostmi z ostatních regionů Čech a Moravy i ze zahraničí.

Spustit audio