Den bezpečnostních a záchranných složek IZS v Dobrušce

IZS - integrovaný záchranný systém

V pátek 12. června 2009 se bude v Dobrušce konat druhý ročník propagačně-výchovné akce Den bezpečnostních a záchranných složek integrovaného záchranného systému. Akce proběhne pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France. Pořadatelem je město Dobruška a Nadační fond na podporu bezpečnosti a volnočasových aktivit na území města Dobrušky. Hlavním cílem celodenní rozsáhlé akce je přiblížit žákům a studentům regionu i široké veřejnosti záslužnou práci integrovaného záchranného systému, ukázat jeho současnou i historickou techniku a popularizovat činnost záchranných, bezpečnostních a obranných složek našeho státu.

Časový rámec akce: 09.00 - 10.00 slavnostní zahájení za účasti pozvaných hostů
10.00 - 12.00 prezentace složek IZS pro školy
10.00 - 11.00 přijetí hostů starostou města Dobrušky na radnici
13.00 - 16.00 prezentace složek IZS pro širokou veřejnost
14.30 - 15.30 vystoupení Vojenské posádkové hudby Hradec Králové

Je plánována účast, ukázky techniky a činnosti následujících složek IZS:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (požární technika)
Sbory dobrovolných hasičů Běstviny, Domašín, Křovice, Mělčany, Pulice, Podbřeží (historická hasičská technika)
Sbor dobrovolných hasičů Záměl (tzv. ledoborec)
Jednotka Hasičského záchranného sboru podniku Škoda a.s. závod Kvasiny
Městské policie Dobruška, Příbram, Hradec Králové, Nové Město n. Metují, Lázně Bohdaneč, Pardubice, Kostelec nad Orlicí (spec. vozidla, koně, laserová střelnice)
Policie České republiky (policejní vozidla s vybavením)
Vojenská policie Stará Boleslav
Armáda České republiky - VZ Hradec Králové, Pardubice, Ústí n. Orlicí, Jaroměř, Dobruška (vojenská technika a laserová střelnice)
Klub vojenské historie Dobruška (střelné zbraně z 1. a 2. svěštové války)
Zdravotní záchranná služba Královéhradeckého kraje (vozidlo s vybavením)
Horská služba oblast Orlické hory (horská technika s vybavením)
Podorlický Veteran Car Club Dobruška

Slavnostní program bude zahájen za účasti hostů včetně hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France vystoupením mažoretek Základní školy Fr. Kupky v Dobrušce a zdravicí nastoupených jednotek. Následně se návštěvníci mohou těšit na ukázky slaňování, ukázku pořádkové jednotky Policie ČR v součinnosti s příslušníky městské policie, ukázku vyprošťování zraněné osoby z osobního vozidla a další. K vidění zde budou speciální vozida městských policií, např. Dodge Viper, motocykly Halley-Davidson, ale i služební koně. Dále je připravena současná vojenská technika, ale i historické zbraně a vozidla, které poskytne Klub vojenské historie Dobruška a Podorlický Veterán Car Club.
Praktické i statické ukázky všech jmenovaných složek jsou plánovány v průběhu celého dne nejen na náměstí F. L. Věka. Paralelně budou probíhat ukázky měření rychlostí v ulici Čs.odboje, ukázky výcviku služebních policejních psů u městské knihovny a střelba na laserové střelnici (po celé dopoledne pro žáky základních škol).
V odpoledních hodinách je pro návštěvníky připraven koncert Vojenské posádkové hudby Hradec Králové pod vedením dirigenta Mjr. Jiřího Lexy.