Analýza krajské údržby silnic navrhuje uspořit desítky milionů

Zimní údržba silnic

Až desítky milionů korun by mohla ročně krajskému rozpočtu ušetřit změna procesů a způsobu řízení SÚS Královéhradeckého kraje a.s. (SUSHK, a.s.). Navrhuje to analýza hospodaření a katalog doporučených změn této akciové společnosti, kterou si nechal zpracovat kraj. Podle analýzy má tato společnost velké rezervy ve snižování nákladů. Oblast dopravy je nyní nejnákladnější oblastí a je největší položkou krajského ročního rozpočtu. Vedle zdravotnictví či školství je klíčovou prioritou kraje. "Jen z evropských zdrojů mají do kraje přijít do roku 2013 dvě miliardy korun na modernizaci krajské silniční sítě a většinou projdou právě přes SUSHK, a.s. Výsledek analýzy pojmenovává závažné rezervy v procesním řízení či spotřebě nákladů v podpůrných a realizačních procesech," uvedl královéhradecký hejtman Lubomír Franc.

Podle královéhradeckého hejtmana vzhledem k závažnosti zjištěných skutečností bude v dohledné době vypsáno výběrové řízení na ředitele této krajské společnosti.
Podle analýzy, která se nyní dokončuje na základě připomínek, má SUSHK, a.s. značné rezervy v procesech nákupu materiálu a služeb a nákladech na podpůrné procesy např. na informační technologie a nájmy. Velmi závažným problémem se jeví také složitá organizační struktura se značnými finančními nároky na přezaměstnanost zejména u technickohospodářských pracovníků. Změnou procesního modelu a následně organizační struktury společnosti může na personálních nákladech SUSHK, a.s. ušetřit 25 až 36 milionů korun ročně a zefektivnění provozu společnosti by mohlo přinést úspory 15 až 20 milionů korun. Zefektivnění procesů a systému řízení se v konečném důsledku projeví i ve zlepšení služeb správy silnic a pro obyvatele zlepšením kontroly výstupů z realizačních procesů.
"Současná organizační struktura SUSKHK, a.s. je neprůhledná a pro společnost tohoto typu ji lze označit za přepych. Společnost by měla mít zpracovanou rámcovou strategii, od níž by se odvíjely veškeré změny procesů a do budoucna realizace očekávaných investic s ohledem na priority kraje a ČR. Například dosavadní způsob třístupňového řízení a roztříštěného nákupu považujeme pro takovouto krajskou společnost jako neudržitelné," popsali zhotovitelé analýzy ve své zprávě.