Aleš Křivánek

administrátor IT

V Českém rozhlase Hradec Králové pracuje od roku 1994.

tlf: 221 554 639

Spolehlivě řídí technický úsek Českého rozhlasu Hradec Králové.

Žádná technická vymoženost není pro něj úskalím a vždy vytváří ochotně vhodné technické podmínky pro zodpovědnou práci redaktorů.

Sledujte nás