Afričané se ptají, co je domov

Tvůrčí Afrika

8.ročník (nejen) divadelních setkání Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani, zaměřených na současné africké drama a divadlo a jeho vztahy s Evropou a spjatých se Dny Frankofonie, se opět dostane do Hradce Králové. Ve čtvrtek 19. března začne ve 14:00 ve zdejší Univerzitě setkáním se třemi dramatiky nazvané Když Togo, Kanadu a Francii pojí divadlo. Togo zastoupí Rodrigue Norman, Kanadu Philippe Ducros a Francii Eudes Labrusse. V 19:00 pak na komorní scéně V podkroví Klicperova divadla začne představení Doma, tři aktovky zmíněných autorů, a tedy tři variace na téma "domov". Posledním festivalovým počinem v Hradci Králové pak bude 24. března v městské knihovně beseda s belgickým nakladatelem Emile Lansmanem. Vše bude překládáno do češtiny, vstup je volný. Více na www.afrikaonline.cz.

Festival, který v roce 2002 založily dramaturgyně Lucie Němečková a herečka Fryderika Smetana jako prý jediný svého druhu ve východní i střední Evropě, má své letošní motto ve výroku francouzsko-konžského autora Caya Makhélého: "To, že se ve Francii konají akce seznamující veřejnost s africkými autory, divadly, kulturou a uměním, je dobře. Ale nás Afričany přece jenom pojí s Francií bolestné pouto z minulosti. Já vidím budoucnost afrického divadla spíš na Východě, třeba v Čechách. Myslím na to již od své první návštěvy v Praze."
Překladatel Michal Lázňovský k tomu v rozhovoru pro francouzský časopis Africultures dodal: "Setkáním s hrami afrických dramatiků se přede mnou otevřela úplně nová dimenze, která se obrací zády ke globalizaci. Zajímat se o africké dramaturgie znamená vystoupit z masy, nebýt otrokem konzumu. Češi potřebují hledat tyto jiné pohledy, a to nejen proto, že jsme byli díky socialismu dlouho uzavřeni. Když totiž tyto pohledy odjinud nebudeme vyhledávat, snadno podlehneme manipulaci."
Osmý ročník nejlépe vystihuje podtitul Kde domov můj... "První slova české státní hymny totiž přiléhavě vystihují otázku, kterou si dnes s naléhavostí odpovědně klade nejmladší generace afrických dramatiků. Co je to domov? Kde znamená pro mě být doma? Proč tolik lidí je nuceno žít mimo svůj domov? Proč tolik lidí svůj domov dobrovolně opouští? Jaké jsou sny o domově a jaká je skutečnost?" říká dramaturgyně Lucie Němečková.