Zastupitelstvo Hradce Králové udělí titul "Událost roku"

Znak Hradce Králové

Otevření nové budovy Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové je zařazeno jako jeden z návrhů na udělení výroční ceny "Událost roku". O této ceně rozhodují občané Hradce Králové, a to hlasováním. Dalšími nominovanými jsou: Otevření terminálu hromadné dopravy; Vyhlášení artkina Centrál evropským kinem roku 2008 a Oslavy 700. výročí katedrály svatého Ducha. Zastupitelstvo města udělí titul "Událost roku" v rámci slavnostního večera 1. dubna v sále Filharmonie. Pokud se budete chtít hlasování zúčastnit, můžete do 23. března do 17:00 písemně (poštou, či osobním doručením na podatelnu magistrátu) nebo elektronicky prostřednictvím hlasovacího formuláře umístěného na www.hradeckralove.org/hlasovani udělením svého hlasu favorizovat jednu z nominovaných možností.

Každý může hlasovat pouze jednou pro jednu událost a platí první došlý hlas. Elektronické i písemné hlasování končí v pondělí 23. března v 17 hodin. Zastupitelstvo města udělí titul "Událost roku" v rámci slavnostního večera dne 1. dubna v sále Filharmonie.