Zanedbaná požární bezpečnost může mít tragické následky

12. listopad 2012

Máte u sebe doma hasící přístroj? A jak jste vůbec připraveni na případný požár?

Chybějící hasící přístroje a hadice, zamčené dveře a překážky na chodbách.

Požární hlásič

Takové nedostatky nejčastěji odhalí hasiči při kontrolách v obytných domech.

Prohřešky se snaží ve většině případů řešit domluvou, uložit ale můžou i pokuty v řádech tisíců.

Důležité je, aby byla včas zjednána náprava.

Hasící přístroj, hydrant a požární hlásiče. To jsou tři základní složky protipožární ochrany, kterými by měl být vybaven každý větší obytný dům.

Mnohdy tomu ale tak není.

Absence těchto věcí pak zbytečně komplikuje práci hasičům a hlavně, někoho může stát i život.

Redaktor Ondřej Vaňura zjišťoval, jaké nejčastější nedostatky hasiči při kontrolách nachází. Do jednoho domu se přímo zašel podívat.

autor: ova
Spustit audio