Zajímá vás svět středověkých klášterů střední Evropy?

13. prosinec 2014

"Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura" nazval renomovaný historik umění Jiří Kuthan publikaci, kterou redaktorka Eva Zálešáková objevila v pracovně ředitele broumovské knihovny Jana Meiera.

Vzhledem k tomu, že starobylý broumovský klášter je odsud na dosah ruky, ani se tomu moc nedivila.

Publikaci profesora Jiřího Kuthana "Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura" vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

Velká část z toho, co se dochovalo z architektury, umění a kultury raného středověku, vznikla na půdě benediktinských klášterů. Stará kultura benediktinů patří k základním kamenům evropské civilizace a v tom také tkví její odkaz a živé poselství pro dnešní evropské společenství.

Z výstavy Otevři zahradu rajskou.Benediktini v srdci Evropy 800-1300 ve Valdštejnské jízdárně v Praze

Ve stavbách benediktinských klášterů se zračily požadavky regulí, monastická askeze i odloučení od vnějšího světa, pokora, potřeba meditace, ideál života, v němž běh každého dne dostává vyšší duchovní smysl.

Předmětem předkládané knihy je architektura benediktinských klášterů ve střední Evropě a to jak na území někdejší Svaté říše římské, tak i v teritoriích mimo ni - v Uhrách a v Polsku.

Zvláštní pozornost je věnována stavbám benediktinských klášterů v českých zemích.

Čtěte také


Zvětšit mapu
autor: Eva Zálešáková
Spustit audio