Zachraňují barokní kapli opředenou starou legendou. Jejím patronem je světec chránící Madrid

16. květen 2017

Na soukromém pozemku na Vinici pod obcí Brada na Jičínsku stojí barokní kaple sv. Isidora, která potřebuje opravit. Šanci na znovuzrození památky místního významu otevřel Spolek Isidor, který vznikl vloni z iniciativy manželů Víta a Věry Černých z obce Brada - Rybníček. Ti jsou zároveň od roku 1987 vlastníky kaple.

Co barokní stavba potřebuje, o tom se mohli zájemci přesvědčit na dvou setkáních u kaple. To letošní, květnové, připomnělo zároveň 290. výročí vzniku sakrální stavby. Majitelé představili své další záměry a snahu oživit pouťovou tradici nebo alespoň každoročně pořádat u kapličky pamětní setkání.

Čtěte také

„Chceme, aby vešlo ve známost, že ta kaple tady stojí a chceme, aby sem přicházeli lidé, kteří mají zájem o kulturu a historii. Doufáme, že se tak dostane do širšího povědomí a tím si zvýšíme šance na postupnou záchranu. Díky dotaci, ale hlavně díky darům od soukromníků, začneme letos se statickým zajištěním památky," vysvětluje Vít Černý.

A dodává, že asi před 30 lety dali na střechu velice jednoduchou krytinu - český šindel, který ale do budoucna vymění, protože se k barokní památce nehodí, neodpovídá době.

Kaple má svéráznou výzdobu interiéru a nezvyklého patrona

„Když jsme kapli na svém pozemku získali do vlastnictví, hledali jsme klíč. Dostal jsem tip na paní Janálovou z Jičína a ta mi klíč dala. Zároveň jsem si všiml, že měla dům vyzdobený podobnými obrazy jaké zůstaly tady v kapli. Uměleckou hodnotu bych si netroufal posoudit, ale rozhodně je to zajímavé," přibližuje Vít Černý svéráznou výzdobu naivních náboženských maleb a upozorňuje i na podivné vázy s květinovou výzdobou.

„Paní Janálová bydlela blízko sběrných surovin a z dostupných materiálů tak sama pro kapli vytvořila různé dekorace. Například z velkých okurkových lahví nebo termosek. Byla to nesporně vynalézavá dáma a rádi bychom proto tyto předměty zachovali," říká majitel s úsměvem.

Specifickou výzdobu kaple sv. Isidora majitelé zatím zachovali

Zajímalo nás také, kde se vzalo zasvěcení kaple sv. Isidoru, španělskému světci, patronovi Madridu a ochránci sedláků, jemuž není v širokém okolí zasvěcena žádná stavba.

Regionální folklorista a archeolog Pavel Kracík vysvětlil, že památku opřádá stará rodová legenda, podle níž měl její zakladatel František Ignác Rost usnout na okraji ovocného sadu, na místě budoucí kaple, a když se ze svého snu probudil, našel na svém těle položený malý devoční obrázek s vyobrazením neznámého světce.

Místo tradičních poutí, svateb i obrozeneckých snů

Podle dostupných pramenů se ke kapličce sv. Isidora každoročně od roku 1727 vždy v neděli po 10. květnu konala tradičně pouť až do roku 1900, tedy více než 170 let bez přerušení.

Z interiéru kaple sv. Isidora

V kapli se odehrávaly v minulosti také svatby některých významných osobností Jičínska, zejména příslušníků rodu Lepařů a Šírů, kteří se v 19. století zasloužili o rozvoj školství v Jičíně, hlavně gymnázia a pro veřejnost objevili a napsali první průvodce Prachovskými skalami a Českým rájem.

Kaple a přilehlý dům byly podle dobových svědectví v 19. století na Jičínsku jedním z center českého obrození, zejména pro angažovanost bývalých majitelů lokality Vinice a častým návštěvám pražské obrozenecké inteligence. Poměrně nenápadná kaple z roku 1727, byť nyní omšelá, je velmi pozoruhodnou sakrální stavbou a je pokládána za významnou barokní památku v kontextu celé České republiky.

O Spolku Isidor, který chce kapli vrátit do života, se více dozvíte na webových stránkách www.kaple-isidor.cz a také na sociálních sítích.

autor: VaW
Spustit audio