Záchrana pískovcových plastik v Betlémě

24. květen 2012
Braunovo Vidění sv. Huberta v Kuksu

Problém areálu barokních soch v Betlémě nedaleko kukského Hospitalu trápí odborníky už řadu let.

Sochy ničí hlavně voda a vegetace. V minulosti nepomohly stříšky, nejrůznější zásahy chemikáliemi, neuspěly ani návrhy na převezení soch do lapidárií.

Braunův Betlém

Moderní trend restaurátoské práce teď na sochách Matyáše Bernarda Brauna v Betlémě zkoušejí profesoři a studenti fakulty restaurování při Pardubické univerzitě vedení doc. Jiřím Novotným.

Jak zjistila redaktorka Dana Voňková, vzácné barokní plastiky vytesané v přírodním kameni, které leží v Novém Lese nedaleko Žirče, potřebují jen lidskou trpělivost a shovívavost.