Začal 67. ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka

3. červenec 2023

Poslyš, jak zní: mluvená řeč, hlas  a  rozhlas. Podtitul  67. ročníku  Šrámkovy Sobotky odkazuje i ke století Českého rozhlasu

Letošní 67. Šrámkova Sobotka, která začala v neděli dopoledne v sále sobotecké  spořitelny, připomene i sto let Českého  rozhlasu. Účastníci  festivalu, ale i další  návštěvníci  Sobotky se až do 8.července dozvědí třeba o hlasové alchymii nebo o  mluvené češtině a její  stylizaci v současných literárních  textech. Čekají na ně, ale i na vás hudební a divadelní produkce, přednášky,  poslechová  setkání, tvůrčí dílny, ale  hlavně neopakovatelná atmosféra propojená s poetikou města pod Humprechtem a okolím. 

„Lidská individualita se projevuje hlasem, ale také nasloucháním."

Šrámkova Sobotka je významná kulturně-akademická akce, tradiční i inovující. Podporují ji mj. Ministerstvo kultury a Královéhradecký kraj. „V letošní poetické Sobotce dostává příležitost lidská individualita, jak se projevuje v hlasu, a ovšem také ve slyšení a naslouchání,“ říká docentka Irena Vaňková, členka přípravného výboru festivalu a dodává:  „Zvuky přírody, techniky i zvuky vydávané lidmi spoluutvářejí naši existenci – zde však půjde hlavně o ty, které zní v lidském světě nejčastěji a mají zásadní význam pro naši komunikaci, myšlení i slovesné umění.

Autoři  knihy Nečtu! Poslouchám. Zprava výtvarnice Kačka Illnerová, spisovatelka Klára Smolíková  a spisovatel Lukáš Vavrečka  na zahájení  soboteckého festivalu

Je to hlas a řeč, řeč mluvená (a také zpívaná), slovo, které ožívá vyslovením, a umění spojené s hlasem a řečí, posloucháním a nasloucháním. Připomeneme také jubilující, letos stoletý Český rozhlas jako médium, které se věnuje i kultuře řeči a uměleckému textu.“ Jan Trč, člen přípravného výboru a produkční festivalu říká: „Celý týden program téma naplňuje přednáškami vysokoškolských akademiků, autorským čtením básníků, performancemi, besedami nebo divadelním scénickým čtením. Jde o pořady, které jsou připraveny jedinečně pro festival."

Na programu je i Třešňový jarmark

Šrámkova Sobotka nabízí letos bohatý program. Připraveno je přes šedesát pořadů. Během festivalu se můžete setkat třeba s univerzitními profesorkami Janou Hoffmannovou a Zdenou Palkovou, uznávanými básníky Petrem Hruškou a Radkem Malým, předními televizními reportéry Dorazínem a Karasem. Přijede divadelní režisérka Diana Šoltýsová, divadlo Vosto5 nebo muzikanti Marie Puttnerová, Marie Kieslowski, Jiří Šlupka Svěrák. A ujít si nenechte ani vycházku s přírodovědcem Zdeňkem Mrkáčkem Za hlasy ptáků nebo Třešňový jarmark.

 Podrobnosti o programu najdete na https://sramkovasobotka.cz.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.