Za únik ropných látek do Úpy a Labe uložili inspektoři ČIŽP pokutu 150 tisíc korun

4. říjen 2018 10:24

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Hradci Králové uložili pokutu 150 tisíc korun společnosti KARSIT HOLDING, s.r.o. Firma způsobila v Jaroměři havarijní znečištění řeky Úpy a následně i Labe ropnou látkou.

K úniku nebezpečné závadné látky z areálu společnosti došlo letos 15. června při manipulaci s IBC kontejnerem, v němž byla směs vody a ropných látek.

Firma vypouštěla do říčky Čistá nadlimitně znečištěné odpadní vody. Dostala pokutu 200 tisíc

Voda v říčce Čistá znečištěná odpadními vodami ze společnosti AVON AUTOMOTIVE

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Hradci Králové uložili pokutu 200 tisíc korun společnosti AVON AUTOMOTIVE, a.s.

„Pracovníci společnosti se mylně domnívali, že je v něm pouze voda a 100 až 150 litrů této směsi vylili do dešťové kanalizace, z níž se znečištění dostalo do řeky Úpy,“ popsal Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

U vzniklé havarijní situace zasahovaly tři jednotky hasičů, kteří položili nornou stěnu těsně před soutokem Úpy a Labe a druhou pak na Labi v Semonicích. Na nich byly nebezpečné látky zachyceny.

„Únik závadné kapaliny z areálu firmy však ohrozil kvalitu povrchových vod v obou tocích a provozovatel závodu se tak dopustil porušení vodního zákona. Úhyn ryb a dalších vodních živočichů naštěstí nebyl zaznamenán,“ doplnil Lukáš Trávníček.

Společnost KARSIT HOLDING proti pokutě uložené inspektory ČIŽP nepodala odpor a sankce tak nabyla právní moci.

autor: baj | zdroj: Česká inspekce životního prostředí
Spustit audio

Související