Za poplatky žádají pacienti kraj o dar 2 786 790 korun

Poplatky

Pacienti ošetření během letošního února v krajských zdravotnických zařízeních žádají Královéhradecký kraj v souvislosti se zdravotnickými poplatky o dar ve výši 2 786 790 korun. Vyplývá to z faktur, které kraji zaslaly nemocnice a další zdravotnické instituce ve správě kraje po prvním měsíci spuštění systému "odpouštění" poplatků. Celkově se v kraji na poplatcích v krajských nemocnicích vybralo více než 4 miliony korun. "V našem kraji se tento systém rozběhl bez komplikací. V této souvislosti se nevyskytly ani žádné vyšší administrativní požadavky spojené s vyřizováním těchto darů v jednotlivých zdravotnických zařízeních," uvedla Jana Třešňáková, krajská radní odpovědná za oblast zdravotnictví.

Celkově kraj vyčlenil na letošní rok 50 milionů korun, které by měly možná proplácení těchto darů pokrýt. Ze statistik vyplývá, že nejmenší ochotu přijmout dar kraje měli pacienti v ambulancích při placení třiceti korunového poplatku: o dar kraje žádá necelých 40 procent ošetřených. O poskytnutí daru pacientům s uvolnění peněz z krajského rozpočtu bude v souvislosti s regulačními poplatky rozhodovat krajská rada.
Regulační poplatky nemusí platit pacienti v zařízeních spravovaných Královéhradeckým krajem od letošního 1. února. Lidé v případě zájmu o proplacení poplatku krajem uzavírají smlouvy, podle kterých přijímají úhradu poplatku jako dar od kraje. Tuto smlouvu je možné uzavřít přímo v ordinaci či lékárně písemnou nebo ústní formou.