Vzdělávání praxí. Získáte sebevědomí a stanete se pro zaměstnavatele atraktivnější

4. červenec 2017

Vzdělávání praxí je určeno všem, kdo chtějí zlepšit svoji pozici při hledání práce, a to právě získáním tolik potřebné praxe. Především tedy osobám ohroženým na trhu práce - lidem starším 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, rodičům po rodičovské dovolené, osobám s nízkou kvalifikací, lidem ve věku nad 50 let a absolventům, kteří mají mnoho teoretických znalostí, ale ty praktické jim často chybí.

Praktické zkušenosti a nové znalosti získávají účastníci přímo v reálném pracovním prostředí jimi vybrané firmy. Kromě nových poznatků si účastníci zároveň zvýší úroveň kvalifikace a v neposlední řadě i své sebevědomí. Po absolvování vzdělávání může být účastníkovi v dané společnosti nabídnuto také pracovní uplatnění.

Výhody pro účastníky projektu:
Vylepší si své dosavadní pracovní zkušenosti a dovednosti.
Získají nové znalosti, díky kterým vyhoví současným požadavkům trhu práce.
Díky individuálnímu poradenství se naučí lépe ucházet o práci.
Získají sebevědomí a stanou se pro zaměstnavatele atraktivnější.
Z druhé strany se do projektu zapojují poskytovatelé vzdělávání praxí (např. firmy či neziskové organizace), kteří umožní účastníkům projektu absolvovat vzdělávání praxí ve svém provozu.

Výhody pro poskytovatele vzdělávání praxí:
Spolupráce s člověkem, který má chuť se aktivně vzdělávat.
Příležitost k navázání dlouhodobého pracovního vztahu.
Kompenzace nákladů spojených se vzděláváním.

Projekt je realizován ve Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, a financován je pomocí ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Radioporadna: Projektový manažer Dana Merková vám představí vzdělávání praxí. Zajímavá osobnost je hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové každý všední den po 11. hodině.

nářadí, dílna, dílny
Spustit audio