Vytočte si na vánočním kole štěstí dárek pod stromeček

29. listopad 2016
Vánoční kolo štěstí

Od pondělí 28. listopadu až do soboty 17. prosince poslouchejte pozorně Český rozhlas Hradec Králové a jakmile uslyšíte signál: Český rozhlas Hradec Králové právě roztáčí vánoční kolo štěstí, zavolejte do studia na telefonní čísla: 726464646 nebo 47. A vytočte si vánoční stromky, ozdoby a dekorace, formy na cukroví, svícny, šperky, vánoční kuchařky a spoustu dalších dárků.

Pravidla soutěže Vánoční kolo štěstí
Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové s názvem „Vánoční kolo štěstí“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Hradec Králové.

Pravidla soutěže:
1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Hradec Králové, sídlem Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové (dále jen "provozovatel").
2. Ceny věnoval provozovatel.
3. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové na území Královehradeckého kraje od 28.11.2016 do 17.12.2016.
4. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
5. Jakmile v období uvedeném v bodu 3 zaslechne soutěžící ve vysílání signal: “Český rozhlas Hradec Králové právě roztáčí vánoční kolo štěstí” a zavolá jako první na telefonní čísla: 726 46 46 46 a 726 46 46 47 dostane příležitost vytočit si na kole štěstí jeden z dárků. Kolo štěstí je umístěno na vysílacím pracovišti provozovatele a po výzvě posluchače s ním točí službu konající moderátor. Pokud padne některá z frekvencí, která nepatří ČRo HK, posluchač okamžitě vyhrává dárek (kniha - Pečeme na Vánoce, kniha - Nejchutnější vánoční cukroví s originální vykrajovací formou, skleněné vánoční ozdoby na stromeček, nebo svícny) Pokud padne jedna ze tří frekvencí ČRo HK (90,5 FM, 95,3 FM, 96,5 FM) bude posluchač vyzván, aby jmenoval alespoň jednu z frekvencí ČRo HK. Pokud odpoví správně, získává batoh s logem provozovatele a postupuje do slosování o jednu z hlavních cen soutěže (sadu šperků s českými granáty, poukaz na wellness pobyt v pivovaru Lindr a vánoční stromeček s ozdobami). Pokud neodpoví správně získá jednu z cen (kniha - Pečeme na Vánoce, kniha - Nejchutnější vánoční cukroví s originální vykrajovací formou, skleněné vánoční ozdoby na stromeček, nebo svícny) a do slosování nepostupuje.
Každý jednotlivý posluchač se může zúčastnit soutěže pouze jednou.
6. Losování a vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové 17. 12. 2016
7. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do sedmi dnů od vyhlášení výsledků soutěže tj. do 24. 12. 2016 včetně. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanovených 7 dnů, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.
8. Hlavní ceny provozovatel nezasílá poštou. Drobné ceny zašleme poštou.
9. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a na internetových stránkách provozovatele (na adrese: www.hradec.rozhlas.cz) v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.
10. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
11. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
12. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.
13. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
14. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.
15. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové a vystaveno na internetové adrese: hradec.rozhlas.cz