Výtěžek z hlasování o Strom roku rozdělen na výsadby

Strom roku 2002 - Popovský jasan u Jáchymova

Rekordní počet hlasujících v anketě Strom roku 2008 přinesl veřejné sbírce Strom života 620 tisíc korun. Část výtěžku rozdělila komise v polovině února, kdy rozhodla o podpoře 29 výsadeb částkou 400 tisíc korun. Úspěšní byli i dva žádající z Královéhradeckého kraje - občanské sdružení Ekoinstitut a Spolek pro Kosice. Další část prostředků z veřejné sbírky bude rozdělena na podzim 2009. Nově vzniklý Spolek pro Kosice plánuje navázat na dřívější výsadbu. Lipovou alej založenou v předchozích dvou letech doplní místní o dalších deset stromů. Lípy budou sázet i zástupci občanského sdružení Ekoinstitut spolu s dobrovolníky a členy mysliveckého sdružení na návsi Stračovské Lhoty. Výsadba více než dvacítky stromů proběhne na Den Země, 22. dubna.

"Podporujeme především sázení, která přispívají k rozmanitosti krajiny, k upevnění vztahu ke konkrétnímu místu či zdůraznění přírodního a kulturního dědictví. Granty se neomezují pouze na samotnou výsadbu - jejich nedílnou součástí je účast širšího okruhu lidí, kterým není lhostejné jejich okolí a kteří se nechají přilákat nadšením a zajímavými nápady iniciátorů výsadby," upřesňuje Hana Zuchnická z Nadace Partnerství, Strom života.