Výstavba části Domova seniorů U Biřičky nabírá zpoždění. Studie se nelíbí městskému odboru

Péče o nemocného seniora
Péče o nemocného seniora

Výstavba nové části areálu Domova u Biřičky nabírá zpoždění. Kraj přitom získal pozemky pro přístavbu domova seniorů bezúplatně, připravil projekt a má zájem stavět. Jenže studie, kterou zadal krajský úřad, se nezdála městskému odboru hlavního architekta. A tak čeká kraj a magistrát další kolo jednání. A to přesto, že obě strany mají zájem na tom, aby se projekt povedlo co nejdřív dokončit. 

Nový pavilon a také opravenou kuchyň získá domov pro seniory U Biřičky v Hradci Králové

Dobrá péče o seniory je znakem vyspělé společnosti

Až 600 milionů korun by mohl v následujících letech investovat Královéhradecký kraj do Domova pro seniory U Biřičky v Hradci Králové. Podle zpracované studie vznikne v areálu domova zcela nový pavilon. Budova z části vyroste na pozemku, který kraji darovalo město Hradec Králové. 

Nová lůžka pro seniory jsou podle strategie rozvoje sociálních služeb kraje i podle komunitního plánu sociálních služeb města nutná. A ještě na začátku léta se zdálo, že všechno půjde hladce.

„Došlo k dohodě mezi magistrátem města Hradec Králové a Královéhradeckým krajem o tom, že za účelem této výstavby bude na kraj bezúplatně převeden pozemek," popisuje náměstek hejtmana Vladimír Derner z KDU-ČSL smlouvu, kterou schválilo hradecké zastupitelstvo a na jejímž základě magistrát bezúplatně převedl na kraj přes 7 tisíc metrů stavebních pozemků v hodnotě přes 22 miliónů korun.

Klientka pečovatelské služby

Krajský úřad pak zpracoval studii, vypsal výběrové řízení na projektanta s tím, že projektové práce by měly začít v těchto dnech. Jenže nezačnou, upřesňuje Vladimír Derner: „Komise pro územní plánování vyslovila názor, že s takto pojatým architektonickým řešením nesouhlasí. Máme i zamítavé vyjádření i ze strany útvaru hlavního architekta, že se mu takto ona věc nelíbí."

Jinými slovy - město, které poskytlo pozemky, domov seniorů sice chce, ale ne v podobě, jakou nabízí připravená studie. Podle ní má dojít k opravám stávající budovy Y tak, že kapacita sice klesne ze 340 na 215 lůžek, ale v nových objektech vznikne dalších 188 míst. Celkem má tedy počet lůžek narůst o 63.

Senioři z Nového Jičína otrhávají diviznu

To by se zamlouvalo i magistrátu, podle mluvčího města Petra Vinkláře se ale objevily dva problémy: „Nebylo požádáno o nějaké regulační podmínky pro to dané území. A další připomínky se týkaly toho, že toto území je velice vytížené tím návrhem a vsakování je v daném území téměř nemožné."

Podle Vladimíra Dernera jsou současné kapacity domovů pro seniory naprosto nedostatečné. A další tedy sice nejspíš vzniknou, ale se zpožděním. To kraj odhaduje zatím na rok a právě zdržení je největším problémem.

Telefonující seniorka

Kraj připravuje zahájení projektových prací a chce se s odborem hlavního architekta magistrátu co nejdřív dohodnout, říká Vladimír Derner: „Zásadně upřednostňuji dohodu. Přestože jsme plně respektovali všechny regulativy územního plánu, chápu i názory architektů z příslušné komise. Budeme hledět najít dohodu tak, abychom dosáhli příslušné kapacity a také aby požadavky a představy členů komise pro územní plánování byly uspokojeny."

Zatím nemá ale kraj s kým jednat - výbor pro územní plánování momentálně nefunguje. Ten původní skončil s koncem volebního období a členy nového výboru bude schvalovat zastupitelstvo magistrátu teprve příští týden.

Spustit audio

Související