Vyhrajte zahradní kolečko s rýčem a spoustu dalších cen

23. květen 2016
Zahradní kolečko s rýčem - hlavní cena soutěže Dva za dva

I v květnu rozdáváme dárky. Přichystali jsme pro vás soutěž o pěkné ceny. Jmenuje se Dva za dva. A jak můžete vyhrát?

Od pondělí 23.5. hledejte v našem vysílání slavné dvojice. Jakmile se ozve soutěžní signál a první část slavné dvojice, čekejte na její druhou polovinu. Až ve vysílání zazní, volejte ihned na číslo 726 46 46 46 nebo 726 46 46 47 a řekněte nám, o kterou dvojici se jedná. Za správnou odpověď dostanete cenu a hlavně postup do losování o cenu hlavní.

Hrajeme o rodinný poukazy (2 dospělí + 2 děti) na prohlídkový okruh dle vlastního výběru - Hrad a zámek Staré Hrady u Jičína, knihy, obloukové pily, zahradní nůžky, jídlonosiče a další krásné ceny. Hlavní cenou je zahradní kolečko s rýčem.

Podrobná pravidla soutěže Dva za dva

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Pardubice s názvem „DVA za DVA“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Hradec Králové.

Zahradní kolečko s rýčem - hlavní cena soutěže Dva za dva

Pravidla soutěže:
1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Hradec Králové se sídlem Havlíčkova 292, Hradec Králové 501 01 (dále jen "provozovatel").

2. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové na území Královéhradeckého kraje od 23. 5. 2016 - 28. 5. 2016

3. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.

4. Během doby trvání soutěže bude stanice ve svém vysílání zařazovat dvojici soutěžních signálů. Jakmile posluchač uslyší druhý signál v rámci této dvojice, zavolá do vysílání na uvedené číslo. Moderátorovi odpoví na otázku, jak zní jméno celé dvojice, která byla ukryta za soutěžním signálem.

a) Odpoví-li volající správně, získává ihned cenu a je zařazen do losování o cenu hlavní
b) Odpoví-li volající nesprávně, bude zařazen do losování o hlavní cenu a okamžitou výhru nezíská.

Do losování může být zařazen volající pouze jedenkrát, to znamená, že když posluchač v průběhu soutěže moderátorovi odpovídal na otázku (správně nebo nesprávně) – dovolal se do živého vysílání, nemůže být do soutěže znovu zařazen. Moderátor vždy uvede jméno volajícího a připíše ho do seznamu výherců.

5. V každém soutěžním dni bude odvysílán maximálně 3x dvojsignál soutěže. Pro vysílání těchto zvuků nebude určen žádný pravidelný čas. Budou se vysílat nahodile, dle určení editora.

6. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v pondělí 30. 5. 2016. Hlavní cenou je zahradní kolečko s rýčem.

7. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do 10. 6. 2016 včetně. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanoveného termínu, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.

8. Hlavní ceny provozovatel nezasílá poštou. Drobné ceny zašleme poštou.

9. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a na internetových stránkách provozovatele (na adrese: http://www.hradec.rozhlas.cz) v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.

10. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

11. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

12. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku, je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.

13. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.

14. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.

15. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové a vystaveno na internetové adrese http://www.hradec.rozhlas.cz

Zahradní kolečko s rýčem - hlavní cena soutěže Dva za dva