Východní Čechy jsou bohaté na spisovatele i čtenáře!

26. listopad 2015
psaní, grafologie, písmoznalectví, písmo

Život píše ty nejúžasnější příběhy. Tak žijte, čtěte i pište. Český vlastenec František Vladislav Hek, rodák z Dobrušky, byl předobrazem hlavního hrdiny románu Aloise Jiráska "F. L. Věk". A s tímto regionem je spojena celá řada dalších zajímavých osobností věnujících se literatuře. Znáte je?