Vycházkové deštníky a nafukovací plážové balóny můžete vyhrát v soutěži Samá voda

25. červen 2017

Mámo, neteče nám někde voda? Neteče, to pouští v rádiu. Hned tam volej, ať něco vyhrajeme! Volejte naše studio na telefon 726 46 46 46, jakmile uslyšíte signál tekoucí vody. Když trefíte správné políčko můžete vyhrát velké vycházkové deštníky a nafukovací plážové balóny s logem Českého rozhlasu Hradec Králové a knihy „Ranní rosa v kopřivách“ a „Ranní rosa v kopřivách 2“. Pravidla a herní plán s nápovědou najdete níže.

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové s názvem „Samá voda". Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Hradec Králové.

Hrací pole soutěže Samá voda

(Pole vyznačená modře byla již v soutěži tipována)

Pravidla soutěže Samá voda:
1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Hradec Králové, sídlem Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové (dále jen "provozovatel").
2. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové na území Královehradeckého kraje od 19. 6. 2017 do 26. 6. 2017.
3. Ceny do soutěže věnoval: Český rozhlas Hradec Králové a jsou to: velké vycházkové deštníky s logem ČRo HK, nafukovací plážové balóny s logem ČRo HK a knihy „Ranní rosa v kopřivách“ a „Ranní rosa v kopřivách 2“.
4. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
5. Soutěžící najdou na stránkách Českého rozhlasu Hradec Králové hrací pole o 25 polích. Pod dvanácti poli se skrývají ceny.
5. Jakmile se od pondělí 19.6.2017 do pondělí 26.6. 2017 ve vysílání mezi 5-tou a 19-tou hodinou ozve signál, soutěžící telefonují do studia. Posluchač, který se dovolá do vysílání jako první, dostane možnost odkrýt jedno políčko na hracím poli. Při odkrytí políčka s cenou získává okamžitě výhru. Při odkrytí prázdného políčka výhru nezískává.
6. Telefonní čísla pro soutěžící jsou: 726 464 646 nebo 726 464 6447.
7. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně nebo po telefonické domluvě do jednoho měsíce, od skončení soutěže. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.
8. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a na internetových stránkách provozovatele (na adrese: http://www.hradec.rozhlas.cz v době vyhlášení výsledků soutěže.) Předání všech výher zajišťuje provozovatel.
9. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
10. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
11. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.
12. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
13. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.
14. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové a vystaveno na internetové adrese http://www.hradec.rozhlas.cz

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Nenechte si ujít kouzlo staré Číny s Hankou Maciuchovou

Ondřej Kepka, režisér a moderátor

Ondřej Kepka

Tajný deník čínské císařovny

Koupit

Románové zpracování životního příběh císařovny vdovy Cch'-si, která se jako mladá dívka Jehonala stala konkubínou císaře a díky mimořádné inteligenci, intrikám i krutosti dokázala postupně vystoupat na vrchol a na půlstoletí se stát faktickou vládkyní Číny.