Vrchlabská nemocnice otevřela pro pacienty poprvé specializovanou lůžkovou ortopedickou péči

18. červen 2021 08:52

Poprvé v historii začalo ve vrchlabské nemocnici fungovat ortopedické oddělení. Její vlastník skupina Penta Hospitals ho vybudovala ve 4. patře v místech bývalého gynekologo-porodnického oddělení. Náklady přišly téměř na 10 milionů korun. 

Díky vzniku tohoto specializovaného oddělení bude možné ošetřit víc pacientů a provést větší počet zákroků než dosud.

Čtěte také

„Jak se cítíte? Je všechno v pořádku?", zdravotní sestra Martina Chamrová právě kontroluje jednu z pacientek na lůžkové části nového ortopedického oddělení.
„Momentálně máme devět pacientů, ale samozřejmě ten stav se mění každý den podle toho, jak jsou naplánované operace."

Před otevřením tohoto oddělení pracovala Martina Chamrová na zdejší chirurgii.
„Ta práce je pro mne srdeční záležitost, protože jsem původně z ortopedického oddělení v Praze z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady."

Čtěte také

Sehnat personál, tedy jak lékaře, tak zdravotní sestry, byl sice boj, ale podle vedení nemocnice se podařilo sehnat potřebný počet lidí.

V nemocnici se ortopedické výkony dělaly, ale podle mluvčího skupiny Penta Hospitals, která nemocnici vlastní, Vladislava Podrackého to nestačilo pokrýt potřeby obyvatel.
„Prováděly se akutní ortopedické výkony, dělaly se samozřejmě totální náhrady i třeba artroskopické výkony. To zůstává. Co je ale podstatné, že obrovským způsobem naroste objem těch výkonů. To znamená, že jestliže dříve v rámci chirurgie se zde udělalo například 150 totálních náhrad, tak teď to číslo bude až dvojnásobné."

Čtěte také

Samotná příprava realizace trvala podle ředitele zařízení Michala Mrázka přes tři roky. Dodává, že se podařilo uzavřít smlouvy se všemi pojišťovnami.
„Což jsme doposud neměli, například s VZP. To znamená, že teď už spektrum ortopedických výkonů můžeme nabídnout i pacientům naší největší zdravotní pojišťovny."

Ošetří se také víc akutní problémů, protože se rozšiřuje provoz ortopedické ambulance.
„Z dvakrát týdně na třikrát až čtyřikrát týdně."

Výhodou pro pacienty je také to, že tu funguje i následná rehabilitační péče.

„Pacienty jen přemístíme o budovu níž, kde mají veškerý komfort a svého rehabilitačního lékaře. Oni vlastně začnou už rehabilitovat přímo na ortopedii a v horizontu 5 až 7 dní přechází na lůžka následné rehabilitační péče. A potom jsou už buď domů nebo je to ještě navázáno na rehabilitační ústav v Hostinném," dodává ředitel Michal Mrázek.

Spustit audio

Související