Víte, kde najdete největší podzemní jezero v Čechách?

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Bozkovské dolomitové jeskyně

Bozkovské dolomitové jeskyně nedaleko Semil jsou jediné zpřístupněné jeskyně na severu Čech. Najdeme v nich nejen bohatou výzdobu, ale také největší podzemní jezero v Čechách. Na jeho břehu se s ředitelem Správy jeskyní Dušanem Milkou zastavila redaktorka Eliška Pilařová.

"Bozkovské jeskyně s jejich jezerem, na rozdíl třeba od Punkevních prostor na Moravě, kde protéká říčka Punkva, představují takový obrovský nakapaný hrnec vody. Jde o vodu stálou", říká Dušan Milka.

"V 80. letech minulého století se tu dělaly čerpací pokusy. Podařilo se odčerpat 14,5 metru od současné hladiny jezer. A zjistilo se tedy, že jde o stálou, nakapanou vodu. Atmosféra je tu ale úžasná, prostě bomba", dodává Dušan Milka.

Čtěte také

Bozkovské dolomitové jeskyně leží na severním okraji obce Bozkov. Vznikly silnou korozivní činností podzemní vody v čočkovitém tělese vápnitých dolomitů, metamorfovaných a místy silně prokřemenělých. Tvoří dva poměrně samostatné systémy jeskynních chodeb a síní, které byly při zpřístupňování propojeny průkopy a dlouhou štolou.

V nejnižších částech jsou trvale zaplaveny vodou vytvářející podzemní jezera, největší v Čechách.

Vyznačují se neobvyklým rozsahem selektivní koroze stěn a stropů a ojedinělými formami těchto útvarů. Svou celkovou délkou dosud objevených prostor - 1060 m a výškovým rozpětím 43 metrů jsou nejdelšími dolomitovými jeskyněmi v České republice.

Bozkovské dolomitové jeskyně

Teplota vzduchu v jeskyni se pohybuje v rozmezí 7,5 až 9 °C, vlhkost 96 - 100 %, teplota vody v jezerech je 8 °C.

Veřejnosti zpřístupněný okruh je dlouhý 350 m, s dobou prohlídky 45 minut.

Bozkovské dolomitové jeskyně byly v roce 1999 prohlášeny národní přírodní památkou. Ročně je navštíví okolo 70 tisíc návštěvníků z celého světa.