Víte, co je to strabismus? Jaké jsou příčiny šilhání a možnosti léčby

19. duben 2018

MUDr. Jana Kadlecová Jana, Ph.D. je hostem naší radioporadny. Téma: strabismus, příčiny a možnosti léčby šilhání. Abychom mohli pochopit princip tohoto onemocnění, je třeba začít trochu s fyzikálními zákonitostmi šíření světla a zabrousit trochu do anatomie oka. Problematika strabismu je totiž značně obsáhlá a složitá.

Světlo se šíří prostředím a do oka přichází v podobě rovnoběžných paprsků. Oko funguje jako optický aparát, který je složený z několika druhů čoček, z nichž každá část má jinou optickou mohutnost (jednotkou optické mohutnosti je dioptrie a pro úplnost je to převrácená hodnota ohniskové vzdálenosti. Ohnisko je velmi zjednodušeně řečeno bod v určité vzdálenosti od čočky, které souvisí s lomem paprsků.

Pokud paprsek prochází takovou soustavou, je jí důmyslně lámán tak, aby paprsky směřovaly do jednoho místa (do centra, tak zvaná centrální fixace). To je logické, a když se nad tím tak zamyslíme, není to ani nic nesplnitelného.

Jenomže je třeba si uvědomit, že se nedíváme jen jedním okem, ale že máme oči dvě. A abychom získali dokonalý obraz svého okolí, který bude odpovídat skutečnosti, nebude nijak rozmazaný, posunutý, zdvojený a tak dále, je třeba dokonalé souhry tohoto mechanismu na obou dvou očích.

Chlapec

Oči jsou takovou vstupní stanicí, která obrazy zaznamená a schopností našeho mozku je, že se obrazy vnímané jedním a druhým okem spojí v jeden jediný. Tím vzniká dokonalý prostorový vjem. Takový jev se označuje jako binokulární vidění (bi = dva, okulární = oční).

Schopnost binokulárního vidění je vrozená, začíná se vyvíjet bezprostředně po narození. V průběhu dětství se tato schopnost rozvíjí a zdokonaluje, k ustálení dochází zhruba kolem šestého roku věku dítěte.

Existují podmínky, které jsou nutné k tomu, aby vše fungovalo tak, jak zde bylo nastíněno. V první řadě je předpoklad fyziologický vývoj oka dítěte v průběhu těhotenství, přibližně stejná refrakce obou očí, normální rozsah zorných polí obou očí, neporušená zraková dráha, správně fungující okohybný aparát a neporušená funkce mozku.

Brýle

Pokud jsou všechny tyto podmínky splněny, je zaručeno bezproblémové vidění. Pokud splněny nejsou, dochází k různým odchylkám. V důsledku jedné takové odchylky vzniká šilhání neboli strabismus.

Strabismus je takový stav, kdy osy vidění obou očí nesměřují současně k fixovanému objektu. Takovou osu si lze představit jako přímku, procházející středem zornice do zadního pólu oka. V případě normálního vidění jsou tyto osy vzájemně rovnoběžné. U strabismu jsou tyto osy v principu různoběžné.

Pokud nás bude zajímat příčina strabismu, pak existují dvě velké skupiny - strabismus konkomitující (souhybný), kde jsou v pořádku svaly okolo očního bulbu, ale je porušena jejich koordinace v mozku, a strabismus inkomitantní, u kterého je porušena přímo pohyblivost (motilita) svalů.

Kluk v brýlích

Kdy zajít s dítětem na prohlídku k očnímu lékaři?
Ve kterých případech stačí preventivní prohlídky u dětského lékaře: u dětí, které mají negativní rodinnou anamnézu (rodiče nenosí brýle), jsou donošené, všechno se u nich vyvíjí normálně, není znatelné šilhání.

Kdy vyhledat specialistu: nedonošené děti by měly být sledované už v porodnici; děti s pozitivní rodinnou anamnézou (rodiče mají oční vadu) by měly podstoupit screening, a to mezi 9. a 12. měsícem věku! Ve školkách se tato vyšetření někdy dělají mezi 3. a 5. rokem, ale u uvedené skupiny dětí by to mělo být dříve.

Jak souvisí šilhání s ostatními očními vadami?
Šilhání, dalekozrakost, krátkozrakost, tupozrakost - vady, které spolu velmi úzce souvisí a často jedna podmiňuje druhou.
Ve většině případu, zejména u dětí, jsou při šilhání nutné brýle. Při tupozrakosti je nezbytným doplňkem okluzor. Minimálně na půl dne zalepit zdravé oko a trénovat oko slabší! Ideální je dělat s klapkou činnosti „na blízko“ jako například skládání kostek, malování, vystřihování. Pokud mají dovolený tablet, hrát s okluzorem.

Správně vybrané brýle by vás neměly při nošení omezovat

Okluzor zůstává nejdůležitější léčbou tupozrakosti a bez něj se většinou stav nikam neposune.
Tupozrakost je léčitelná zhruba do 6 až 8 let věku. Pokud se do té doby nepodaří stav zlepšit (a to se může stát i přes veškerou snahu), tupozrakost pacientovi zůstává.
Součástí léčby jsou také oční cvičení u specialistů.

Operace šilhavého oka
Pokud dítě šilhá takzvaně „dovnitř“, začíná léčba brýlemi a cvičením. Pokud nepomůže, operuje se pouze zbytková úchylka v brýlích, protože oko se dále vyvíjí.
U šilhání takzvaně „ven“ je možné zkusti brýle jako antikorekci (pokud má plusové, dostane mínusové dioptrie) a stav se může sám upravit. Pokud ne, přistupují lékaři k operaci.

Operace je vlastně úprava očních svalů - některé je potřeba posílit (zkrátit), některé naopak oslabit, posunout dál. Nejdůležitější a nejnáročnější je přesné vyměření.
Výsledky jsou u každého pacienta jiné. U některého může být stoprocentní úspěch, u jiného může zbytková úchylka zůstat. Záleží na tom, jak si na nové postavení oka zvykne mozek.

Více o strabismu (například u dospělých) si můžete poslechnout v našem audioarchívu.

autoři: Milan Baják , kud
Spustit audio

Související