Vesnicí roku v Královéhradeckém kraji je Tetín. Ocenění v krajském kole soutěže získaly i další obce

4. červen 2024 07:58

Hodnotitelská komise zveřejnila výsledky krajského kola Vesnice roku 2024. Vítězem je Tetín na Jičínsku, který bude Královéhradecký kraj reprezentovat na celostátním kole soutěže. Komise ocenila její aktivní propojování historické zástavby s moderními potřebami venkova i pokrokovost v oblasti odpadového hospodářství a rozvoj energetického managementu. 

Čtěte také

Vedle toho porota udělila další ocenění obcím, mezi nimiž je Pilníkov na Trutnovsku, Světí na Hradecku nebo Hejtmánkovice na Náchodsku. Do soutěže se letos přihlásilo 11 obcí.

„Modrou stuhu za společenský život získal Pilníkov a Fialovou stuhu za inovativní řešení obec Světí. Oranžová stuha patří Hejtmánkovicím za spolupráci obce se zemědělským subjektem. Cenu hejtmana s finančním příspěvkem 40 tisíc korun letos dostane pět obcí - Albrechtice nad Orlicí, Vysokov, Nový Hrádek, Třebnouševes a Záměl,“ říká mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.

„Zlatá stuha, a tedy i vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2024 v Královéhradeckém kraji letos míří do obce Tetín, které tímto moc blahopřeji. Rozvoj regionu není pouze o velkých miliardových investicích, stejně významná je i činnost místních komunit a jednotlivců a tito lidé se každý den snaží zkrášlovat okolí, nezištně věnují svůj volný čas mládeži, zachraňují místní tradice a podporují spolkový život ve své obci. Díky jejich úsilí venkov žije a pro mnoho z nás je atraktivní alternativou k městskému životu. Chtěl bych proto vyzdvihnout všechny oceněné obce včetně těch, které komise vybrala mezi ty nejlepší za vítězem, a to Pilníkov, Světí a Hejtmánkovice. Tyto obce každodenně usilují o lepší život jejich obyvatel a tím přispívají k rozvoji celého našeho regionu. Děkuji vám, a ještě jednou blahopřeji, uvedl hejtman Martin Červíček.

Čtěte také

Porotci udělili také další ocenění. Modrou stuhu za společenský život získal Pilníkov a Fialovou stuhu za inovativní řešení obec Světí. Oranžová stuha patří Hejtmánkovicím za spolupráci obce se zemědělským subjektem. Mezi dalšími oceněnými je obec Záměl, která obdrží Cenu naděje pro živý venkov.

Cenu hejtmana s finančním příspěvkem 40 tisíc korun letos dostane pět obcí - Albrechtice nad Orlicí, Vysokov, Nový Hrádek, Třebnouševes a Záměl. Vysokov získává také Cenu Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje za příkladnou regionální meziobecní spolupráci a angažovanost v místní akční skupině, dobrovolném svazku a destinační společnosti.

„Vedle prestiže je s oceněním spojena také finanční odměna. Zlatá stuha přinese vítězné obci příspěvek na další rozvoj a Královéhradecký kraj jí navíc přispěje na organizaci slavnostního vyhlášení. Finanční odměny obdrží i obce, které získají druhé a třetí místo, zelenou, modrou a oranžovou stuhu nebo některou z cen hejtmana, informoval radní pro regionální rozvoj Adam Valenta.

Čtěte také

Vítězná obec bude Královéhradecký kraj reprezentovat v celostátním kole, jehož výsledky pořadatelé oznámí 21. září 2024 v Uherském Hradišti.

Soutěž Vesnice roku se vyhlašuje každoročně od roku 1995. V rámci krajského i navazujícího celostátního kola se hodnotí koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Přihlásit se každoročně mohou obce vesnického charakteru (včetně statutu města a městyse), které mají do 7 500 obyvatel a zpracovaný strategický dokument rozvoje obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Obec se hlásí vždy jako celek. Více informací naleznete na www.vesniceroku.cz.

autoři: Tomáš Lörincz , baj
Spustit audio

Související