Velké africké expedice Josefa Vágnera - nová expozice v ZOO Dvůr Králové

27. květen 2013

V neděli 26. května 2013 by se dožil 85 let legendární ředitel ZOO Dvůr Králové, lesník, přírodovědec a cestovatel ing. Josef Vágner, CSc.

Při této příležitosti byla v Královédvorské ZOO v Galerii Zdeňka Buriana otevřena stálá výstava „Africké expedice Josefa Vágnera“.

Africké expedice Josefa Vágnera na přelomu 60. a 70. let ohromily celý svět. Uskutečnil jich v letech 1667 - 1976 sedm velkých a dvě malé.

V 56 loveckých táborech odchytal přes 3 000 zvířat a do ZOO jich přepravil přes 2000.

Transporty zajímaly odborníky i veřejnost, protože do té doby se nikomu nepodařilo něco podobného zrealizovat. Počáteční obavy, že mnoho zvířat při přepravě po moři uhyne, se nepotvrdily.

Josef Vágner se tak stal uznávaným odborníkem na odchyt a transport velkých afrických zvířat.

Přemysl Rabas, Lenka Vágnerová, Lubomír Franc a další při otevření expozice Josefa Vágnera

Z druhů, které Josef Vágner z Afriky dovezl se v ZOO Dvůr Králové nad Labem narodilo již více než 5200 zvířat, jejichž potomci představují významnou genofondovou základnu svých druhů v celosvětovém měřítku.

V současné době je ZOO Dvůr Králové nad Labem stále vyhlášena unikátními odchovy afrických zvířat, především kopytníků.

A sen Josefa Vágnera se naplnil i jinak, zoologická zahrada vrací zvířata zpět do Afriky a pomáhá tak k zachování ohrožených druhů.

Od roku 1990 bylo do bezpečných lokalit v přírodě, s odpovídajícími životními podmínkami, přesunuto 122 zvířat. Patří mezi ně například buvoli kaferští, antilopy koňské, antilopy vrané, přímorožci šavlorozí a adaxové.

V současné době ZOO realizuje dva unikátní projekty a to na záchranu nosorožců. Do Keni, rezervace Ol Pejeta, byli odvezeni čtyři nosorožci tuponosí severní a do NP Mkomazi v Tanzánii tři nosorožci dvourozí.

Expozice Veliké africké expedice Josefa Vágnera vznikla ve spolupráci ZOO s Nadací Josefa a Zdeny Vágnerových.

Součást slavnostního programu byla skupina Batocu

Řada exponátů pochází přímo z dědictví Josefa Vágnera. Na ztvárnění expozice se podíleli zaměstnanci ZOO a výtvarnice Jitka Mašínová.

Expozice byla slavnostně otevřena v sobotu 25. května 2013 za účasti členů Nadace Josefa a Zdeny Vágnerových, rodiny Josefa Vágnera, státních a krajských představitelů a řady dalších významných hostů z České republiky i ze zahraničí.

Josef Vágner se narodil se ve Ždírnici nedaleko Hostinného. Zájem o přírodu ho přivedl na střední lesnickou školu do Trutnova, kde v roce 1951 maturoval a odešel do lesního provozu.

V roce 1961 ukončil pražskou lesnickou fakultu, v roce 1965 Institut tropického a subtropického lesnictví. Nabytých znalostí využil při celkem devíti cestách do Afriky a do Indie, kde lovil zvěř pro zoologické zahrady.

V roce 1974 obhájil titul CSc. Mezitím začal uskutečňovat vlastní projekt Safari v zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem, jejímž ředitelem byl v letech 1965 až 1983. Zde také založil stálou expozici obrazů Mistra Zdeňka Buriana.

O svých cestách napsal mezinárodně uznávaný zoolog více než 25 knih, z nichž většina byla přeložena do cizích jazyků. Kromě toho publikoval četné články a účastnil se televizních besed. Výsledky jeho práce byly mnohokrát i mezinárodně oceněny.

Ing. Josef Vágner, CSc. zemřel 6. května 2000 ve Dvoře Králové, jeho odkaz však žije dál.

Lenka Vágnerová v expozici svého otce Josefa Vágnera v ZOO Dvůr Králové nad Labem

A jak vzpomíná na Josefa Vágnera jeho dcera, Ing. Lenka Vágnerová?

„Když se otec rozhodoval mezi dvěma svými životními nabídkami, kterými byly práce v královédvorské zoo a práce lesnického experta v africké Tanzánii, dal nakonec přednost ZOO. Pro mne jako dítě to byla ta nejšťastnější volba - přestěhovali jsem se přímo do areálu zahrady a mé dětství i dospívání byly naplněným snem, které sní snad každé dítě - životem uprostřed "divočiny". Otec se své práci věnoval opravdu naplno, byl to výjimečný člověk a vysnil si a vybudoval postupně i výjimečné dílo, odpovídající jeho schopnostem a dovednostem. Mezi zvířaty v zoo, ať je "zdědil" nebo za roky výkonu povolání získal a nashromáždil, nedělal žádné podstatné rozdíly a vždy mi vysvětloval, že každý - i ten nejmenší tvor je jedinečný a zaslouží si naši pozornost a úctu. Své práci se věnoval naplno, a i když měl velice málo času a neznal prakticky volné chvíle, vždy si našel chvilku, když kdokoliv cokoliv potřeboval - bez nadsázky: ať to byl člověk nebo zvíře. Ráda vzpomínám na naše první roky žití v zahradě. Otec každý den navečer brával do ruky ohromný svazek všelijakých klíčů a prošel všechny výběhy, pavilony a budovy a zkoušel, jsou-li řádně uzamčené a zabezpečené. Na tyto procházky mne skoro denně brával sebou a byly to pro mne ty nejkrásnější chvíle, kdy mi vypravoval a učil milovat přírodu, život a živé tvory kolem nás. Chápala jsem již tehdy, co znamenají slova: své práci zasvětil svůj život.“

Na prodejních místech v ZOO (ZOO Shop Serengeti, hlavní pokladna, recepce Hotelu Safari a Safari Kempu) a v E - shopu ZOO, lze zakoupit knihu Milana Duse o životě Josefa Vágnera, s unikátními audio a video záznamy na CD a DVD, které jsou její součástí. Tuto knihu nabízí exkluzivně pouze ZOO Dvůr Králové nad Labem.


Zvětšit mapu
autor: JMys
Spustit audio