Velká voda už Chlumec nad Cidlinou neohrozí?

14. duben 2015

Chlumec nad Cidlinou, který leží na soutoku Cidliny a Bystřice, plánuje vylepšit svá protipovodňová opatření. Město, kterým se předloni prohnala padesátiletá voda, potřebuje lépe zabezpečit hlavně jižní část. Právě tam se v posledních letech rozrostla výstavba rodinných domů.

Při hledání ideálního způsobu ochrany města, hledali v Chlumci nad Cidlinou inspiraci v minulosti. Podle starosty Miroslava Uchytila z KDU-ČSL chtějí chlumečtí obě řeky nechat rozlít v okolí města: "Měli bychom klidně pustit obě řeky, tedy Bystřici i Cidlinu, kudy tekly před 200 lety. Kdy vyběhne ze svého koryta a řekněme do tří dnů, až se zklidní, ať se vrátí zpátky do svého koryta. Jestliže dojde k zaplavení desítek hektarů luk, prostě podle mého názoru je to nutné".

Rozsáhlý projekt je podložen nejen historickými údaji, ale hlavně matematickými výpočty. Jak postupovala projekční kancelář, která má celou studii na starosti, přibližuje Stanislav Štěnička: "V zásadě se vytipovaly úseky a lokality, které nějakým způsobem ovlivňují odtok z onoho řešeného prostoru. A do těch se udělal prvotní návrh protipovodňových opatření, která se potom v modelu posuzoval. Respektive se posuzovala jeho účinnost".

K největším zásahům do přírody dojde hlavně v jižní části Chlumce nad Cidlinou, důležité je totiž ochránit před velkou vodou také obce Kladruby a Lučice.

"Budou dvě základní opatření. Ohrázování obce Lučice ze severu, které zamezí průchodu povodňových vod do obce ze severu. A co se týká Chlumce, tak tam bude nejdůležitější zvýšit kapacitu profilu Cidliny v úseku od silničního mostu v Kladrubech po stávající čistírnu odpadních vod", říká Stanislav Štěnička. Tento úsek Cidliny totiž zhoršuje odtok v zastavěné části města nad čistírnou odpadních vod.

Na Královéhradecku u Chlumce nad Cidlinou voda zaplavila část obce Olešnice

S protipovodňovými opatřeními souvisí i další úpravy a to hlavně kanalizační sítě, říká starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil: "Velice důležité opatření musí provést Vodovody a kanalizace. Když budou například natlakované kanalizační sběrače tak je potřeba řízeně z nich odčerpávat vodu mohutnými čerpadly na čistírně odpadních vod".

Pokud se celou studii podaří zrealizovat, tak se některým obyvatelům Chlumce nad Cidlinou pořádně uleví. V současné době totiž lidé narážejí na problém s obnovou pojistek.

Výstavba hrází a úprava koryt Cidliny a Bytřice se bude realizovat postupně a v ideálním případě by vše mohlo být hotovo v roce 2020.


Zvětšit mapu
Spustit audio