Velká podzimní rozhlasová soutěž! Vyhrajte týdenní rodinný pobyt v kempu, sušičku ovoce nebo knihu

8. říjen 2020

Vyhrajte týdenní pobyt pro celou rodinu ve Stříbrné chatce v kempu Stříbrný rybník v Hradci Králové, sušičku na ovoce, zahradní hadici a spoustu krásných knih o přírodě z nakladatelství Kazda. 

Od pondělí 12. října až do neděle 25. října poslouchejte pozorně Český rozhlas Hradec Králové a jakmile zazní signál: "Velká podzimní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové“ volejte studio: 726 464 646 a hrajte s námi.

Velká podzimní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové s názvem „Velká podzimní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Hradec Králové.

Pravidla soutěže:

1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Hradec Králové, sídlem Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové (dále jen "provozovatel").
2. Ceny věnoval provozovatel, Nakladatelství KAZDA, s.r.o., MELICHAR CZ s.r.o. a Městské lesy Hradec Králové a.s.
3. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové na území Královehradeckého kraje od 12.10.2020 do 25.10.2020.
4. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
5. Jakmile v období uvedeném v bodu 3 zaslechne soutěžící ve vysílání signál: “Velká podzimní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové”, zavolá jako první na telefonní číslo: 726 46 46 46 ihned získá jednu z knih (Bio zahradničení, Jerden rok v životě včely, Rok v lesní škol(l)ce, Tajemné pouto mezi člověkem a přírodou, Poznáte ptáky našich zahrad?, Kamarádi z medového lesa, Citový život zvířat, Tajný život stromů, Víš, kde jsou děti stromů?, Slyšíš, jak mluví stromy?, Dárky z přírody, Kdopak to tu běžel?, Copak ze mě bude?, Báječná škola pana Scotta, Mech, Stateční v zahradě, jak zvířátka chodí spát, Včelaření pro děti, Zkuste to doma sami- zahrada a balkon, Jedlé město- vyjděte do ulic, Jedlá soda a ocet, Modrý zázrak, Podstata pouště, audioknihy: Citový život zvířat, Víš, kde bydlí zvířata?, Moudrost lesa, Slyšíš, jak mluví stromy?, Tajemné pouto mezi člověkem a přírodou) a postupuje do losování o hlavní ceny, kterými jsou týdenní pobyt ve Stříbrné chatce v kempu Stříbrný rybník, elektrická sušička na ovoce a zahradní hadice s bubnem. Každý jednotlivý posluchač se může zúčastnit soutěže pouze jednou.
6. Losování a vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové 26.10.2020. Vylosováno budou celkem tři posluchači. Každý posluchač obdrží po jedné hlavní ceně (týdenní pobyt ve Stříbrné chatce v kempu Stříbrný rybník, elektrická sušička na ovoce a zahradní hadice s bubnem)
7. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do sedmi dnů od vyhlášení výsledků soutěže tj. do 2.11. 2020 včetně. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanovených 7 dnů, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.
8. Hlavní ceny provozovatel nezasílá poštou. Drobné ceny zašleme poštou.
9. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a na internetových stránkách provozovatele (na adrese: www.hradec.rozhlas.cz) v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.
10. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
11. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
12. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.
13. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
14. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.
15. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové a vystaveno na internetové adrese: hradec.rozhlas.cz

autor: baj | zdroj: Český rozhlas Hradec Králové
Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.