Veletrh turistických možností Infotour a cykloturistika v Hradci Králové

Cyklus prestižních společenských akcí Regina pokračuje v Hradci Králové 13. a 14. března v Aldisu veletrhem turistických možností Infotour a cykloturistika. Jedním z hlavních témat letošního 10. ročníku je turistika po církevních památkách nejen v Královéhradeckém kraji. Tímto směrem je zaměřena i konference Zvony a církevní památky v cestovním ruchu, jejímž cílem je upozornit na zajímavé církevní objekty a na jejich možné využití v turistice. Sám Hradec Králové má v této oblasti co nabídnout. Hovořit se bude nejen o královéhradeckých chrámech a kostelech, ale například o Broumovském klášteru, kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, o Kuksu, židovských památkách a dalších zajímavých místech.

V části konference zaměřené na zvony představí organizátoři hradecký soubor pěti zvonů (sv. Augustin, sv. Michael, sv. Václav, sv. Kliment a sv. Leopold), který je ojedinělý v České republice a zřejmě i v celé Evropě. Bude se hovořit o problematice obnovení zvonů a jejich odlévání, a to vše v souvislosti s loňským znovuvysvěcením zvonu sv. Augustin. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i modely zvonů.
V pátek 13. března se pro širokou veřejnost uskuteční "večer církevních památek". Mimořádně se otevře pět královéhradeckých kostelů různých církví, kde proběhne krátký kulturní program.
Začínat se bude v 18 hodin ve Sboru kněze Ambrože Církve československé husitské. Zájemcům představí biskup Štěpán Klásek jedinou sakrální stavbu architekta Josefa Gočára v Hradci Králové. Uvnitř bude k vidění Juračkův keramický pohyblivý betlém a návštěvníci se seznámí i s projektem zvonohry ve věži. Na varhany zahraje Radek Rejšek.
Další zastavení čeká v Jiráskových sadech v pravoslavném kostelíku sv. Mikuláše. Tam bude prohlídku komentovat protopop Milan Augustýn Jareš.
Odtud se pěšky nebo speciálním autobusem všichni přesunou do evangelického kostela v Nezvalově ulici (u soudu), kde bude hostitelem farář Pavel Otter a kde zazní krátký varhanní program v podání Jiřiny Dvořákové.
Cesta po církevních památkách pak povede na Velké náměstí do barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Ani zde nebude chybět varhanní ukázka a komentovaná prohlídka kostela, tentokrát s rektorem kostela Karlem Moravcem.
A ještě než všichni poutníci dorazí do cíle - katedrály sv. Ducha, rozezní se královéhradecké zvony. Ve "velkém zvonění" se postupně představí sv. Augustin, sv. Leopold, sv. Michael, sv. Kliment, sv. Václav a ostatní zvony z blízkých kostelů.
Na čtvrt na devět večer je naplánována prohlídka katedrály sv. Ducha a Bílé věže s průvodcem.
Závěr večera pak bude patřit koncertu Pražské mobilní zvonohry na Eliščině nábřeží před filharmonií. Tato zvonohra se sice bude představovat už během veletrhu v Aldisu krátkými ukázkami v každou celou hodinu, ale na večer je připraven mnohem bohatší program. Zvonohru tvoří 57 zvonů od pětikilogramového až po 860kilogramový. Ovládá se mechanickou klaviaturou a k ní je připojen ještě druhý paralelní elektronický systém. Koncert začíná v 21 hodin.