Ve Vrchlabí se zrodila výjimečná „místní“ učebnice, která v žáčcích pěstuje vztah ke svému městu

3. září 2021 08:58

Na „třeťáky" základní školy na náměstí Míru ve Vrchlabí, čekala 1. září nejen nová třída, ale i zcela výjimečná vrchlabská knížka - učebnice, kterou pro ně vydala jejich škola. Jak začít v žáčcích pěstovat vztah ke svému kraji, ke knize i k vlastní tvorbě, a jak jim vštípit dobré mluvené slovo i vyjádření výtvarné? 

Odpověď mají pro nás autorky vlastivědné knížky - učebnice i „vrchlabského" školního sešitu, učitelky Jitka Kletvíková a Jana Vítová. Hovořila s nimi redaktorka Eliška Pilařová.

Čtěte také

O dětech v městečku pod horami. Jak se narodila tato knížka?
„Chtěli jsme propojit život dětí s místem, kde žijí. Probírali jsme různé tituly, které obvykle čítáváme, ale říkali jsme si, že nám chybí něco autentického."

Tak se narodila knížka a současně interaktivní učebnice.
„Děti mohou číst knížku a zároveň si ji také dotvářet. Vznikne tak krásné, originální dílo a ve finále uděláme opravdový křest. Protože bez dětí by ta kniha nebyla celá a hotová."

„Je to příběh dívky, která se přistěhuje do Vrchlabí. Sledujeme její příhody ze školního prostředí, ve svém volném čase vymýšlí spolu se svým jedním spolužákem někdy i lotroviny a vše prožívají v reáliích našeho města. A knížku si děti samy ilustrují, takže se stávají vlastně jejími spoluautory."

Kniha O dětech v městečku pod horami je příběh, který čtou děti na pokračování. Odehrává se v reáliích města Vrchlabí. Děti se stávají spolutvůrci knihy, mají v ní prostor pro vlastní ilustrace, není to učebnice. To, že ji učitel návazně využije ke hře nápodobou, se děje "jemně", děti nemají pocit, že se něco učí, ony hrají hru jako děti v knížce. Ilustrovaný průvodce Vrchlabí, který takto vzniká, se tvoří postupně. Děti do něho kreslí, fotí, lepí obrázky, zapisují své poznámky, vyznačují trasu procházky. Postupně se seznamují s historií města. Zrovna tak vznikají i výtvarné práce, které využívají stejnou techniku jako použila ilustrátorka této knihy.

„Děti se seznamují s historií města a v knize najdou také plánek, do kterého si mohou vyznačovat místa, která je zaujala nebo kudy procházely. Vždy někdo dělá průvodce, připraví si informace a potom je sděluje ostatním spolužákům. Takže je tu i prostor pro mluvené slovo."

„A vlastně si žáci vytváří svého vlastního průvodce Vrchlabím a navštěvují památky. Je to práce na celý školní rok. Je to takový malý sešitek, krásně ilustrovaný Janou Vítovou, který si budou vyplňovat. Mohou si třeba vystřihovat obrázky, které získají v infocentru."

„Kromě toho sešitku děti vytváří také velká výtvarná díla z nichž potom připravíme výstavu. Takže na konci roku bude vernisáž nejen knihy samotné, ale i výtvarných prací. Děti se tak uvádějí do společnosti, sejdou se rodiče, zástupci města a školy. Je to pro děti velká sláva."

Čtěte také

„Knížka je určena ke společné práci, děti ji nedostávají na čtení domů ani není k sehnání nikde v obchodě. Dostávají ji na začátku září a společně prožívají celý školní rok, podobně jako děti v knize."

Jsou to procházky po městě, ve kterém děti žijí. Ale v průběhu celého roku.
„Je to o určitých ročních obdobích a celý příběh končí o Vánocích."

A ve třídě už nějaké nápovědy pro dobrodružství s touhle knížkou mají děti k dispozici.
„Něco tady máme připraveno, ale to nesmím prozradit. To je prostě tajemství. Věřím tomu, že děti s knihou prožijí jen hezké chvíle, na které se těším i já společně se všemi dalšími učitelkami."

autoři: Eliška Pilařová , baj
Spustit audio

Související