VÁNOCE PRO ZVÍŘÁTKA pořádají v Jaroměři

22. září 2010

V sobotu 20. prosince 2008 ve 13:00 bude zahájena akce nazvaná VÁNOCE PRO ZVÍŘÁTKA, která se koná na jaroměřské záchranné stanici pro volně žijící živočichy. Proběhne Den otevřených dveří s doprovodným programem pro nejširší veřejnost. Připraveny jsou zajímavé přednášky a občerstvení, vstupné je dobrovolné. Smyslem akce je, aby lidé nezapomínali na zvířata a jejich problémy s počasím, či lidskými aktivitami ani o Vánocích. Pacientům stanice můžete nadělit dárečky, jako např.: tvrdé pečivo, ovoce, zeleninu, suché plody, psí a kočičích konzervy a granule, piškoty, semena, kvalitní luční seno,... Čím více dárečků přinesete, tím déle budou mít zvířátka na stanici Vánoce!

Základní organizace 46/04 Českého svazu ochránců přírody JARO (původně Ropáci) Jaroměř je jedním z největších nevládních občanských sdružení zabývající se přímou ochranou přírody v Královéhradeckém kraji. V této organizaci jsou sdruženi vesměs mladí lidé (ovšem mladí i duchem), kteří se snaží svojí činností ve volném čase pomoci ochránit a zachovat poslední střípky z dříve biologicky velmi hodnotné, dnes však značně přetvořené krajiny regionu tzv. "Velkého Jaroměřska". Vznik organizace se datuje k 20.11.1985. Za tuto dobu prošly pomyslnými branami ČSOP Jaroměř desítky nadšených ochránců přírody, kteří vykonali mnoho konkrétních akcí na pomoc přírodě, zároveň však i svým příkladem strhli k této činnosti človíčky další a snažili se podobně vychovávat i ty človíčky nejmenší. Řada lidí zůstala věrna organizaci dodnes a stále pomáhá naplňovat tuto hlavní myšlenku.
Základním smyslem organizace je chránit přírodu a životní prostředí v regionu Královéhradecka. Snaží se mapovat současný stav přírody okolo nás, chrání konkrétní lokality, pečuje o některá zvláště chráněná území, podporuje vhodnými kroky a projekty populace volně žijících živočichů a rostlin, poskytuje první pomoc a léčbu poraněným živočichům, brání zájmy přírody ve správních řízeních, propaguje ochranu přírody takřka ve všech médiích, zajišťuje provoz ekocentra, snaží se vychovávat mladou generaci k lepší přístupu k přírodě a to jak vedením dětských oddílů, tak i pořádáním různých soutěžních klání a konkrétních akcí na ochranu přírody.

Spustit audio