Václav Souček: Zvací dopisy

dopis, pošta
dopis, pošta

Není dopis jako dopis. Už jsme seznali neuvěřitelnou cenu pozvání několika desítek „Pragováků" a podpisů několika vysokých funkcionářů pod žalobníčkovským listem Brežněvovi. Historie ráda poučí toho, kdo má oči k vidění a uši ke slyšení. 

Protože není dopis jako dopis, i reakce jsou různé. Občan Zdeněk Bakala považoval za nezbytné konstatovat, že se nedopustil ničeho nezákonného, ani neetického, aby respektoval pozvání ke svědecké výpovědi před sněmovní komisi, která hodlá zkoumat okolnosti privatizace těžební společnosti OKD. Zdvořile formulovaná odpověď obnáší právně vypolštářovanou argumentaci na sedmi stranách, jak sdělil denní tisk. Krom toho se adresát zvacího dopisu cítí zavázán naplnit předem plánované povinnosti v zahraničí.

Znalci někdejších poloměrů udiveně zvednou oči k nebi při vzpomínce na cyklostylovanou obsílku v obálce s modrým pruhem a téměř nečitelným razítkem, nad jejímž textem se pozvanému stáhlo nejen hrdlo: „Dostavte se za účelem podání vysvětlení".

Tak srdečné pozvání nešlo odmítnout, třebaže se adresát dozvěděl až na místě samém, oč vlastně běží.

Inu, pokrok se zastavit nedá.