Václav Souček: Tolerance a imunita

14. červenec 2018
Poslanecká sněmovna

Pohoršení nad vstřícnou tolerancí KSČM k nové vládě je hlasité, jakož i pokrytecké, neboť podobné přízně požívaly i předchozí vládní garnitury. Odvaha na politické burze zlevnila. Slyšet jsou především okruhy politických protivníků, které si zásadními výhradami stvrzují vlastní důležitost, když už prokázaly, jak jim to vládnutí nejde. 

K tomuto názoru se dopracovala část veřejnosti, která se obvykle příliš neprojevuje, proto je nazývána mlčící většinou. Mlčící většina je navzdory sněmovnímu hřímání schopna tolerovat i aktuální „firemní“ vládu premiéra Andreje Babiše.

Tolerance mlčící většiny však není, a hlavně nebude neohraničená. Mlčící většina je si intuitivně vědoma, že bezbřehá tolerance znamená totální ztrátu imunitního obranného systému. Vždy se tedy uchyluje k nepsanému pravidlu „všeho do času…“.

Tiše a poněkud archaicky z jejích řad zaznívá: „Neslibuj, že vykonáš, nechlub se, žes´ vykonal, ale ponech skutkům svým, aby za tebe mluvily“.