Václav Souček: Téma letošního podzimu

11. říjen 2017
Socha T. G. Masaryka a vlajka Evropské unie v Hradci Králové

Uhlí a ocel, voda a elektřina… Evropská Unie vznikala od poválečného obchodního společenství uhlí a oceli postupně, konglomerátem politiky se stala posléze. Surovinová základna je důležitá pro velké i malé státy, jakož i pro soustátí. Není zas tak zapadlá teorie parcelování evropských regionů; ta ale předpokládala, že Evropa bude fungovat pod čím dál jednotnějším řízením. Odstředivé tendence se jaksi nepředpokládaly, přesto k nim – coby protipólu integračního tažení – dochází.

Kdo by před rokem, dvěma lety hádal, že stěžejní téma pro letošní podzim Evropské Unie nebude Brexit, ale porcování Španělska na soustátí? A kdo by hádal, že – aby se bylo o čem do krve přít - stěžejní téma české kotliny nebudou ceny dovážených pohonných hmot, ale másla?

Málem by při tom zůstalo, kdyby nebylo podpisu jakéhosi memoranda se zahraniční společností o perspektivní těžbě v Krušných Horách. Vláda suverénního státu by si měla umět suroviny ohlídat. I jinde máme s výdobytky těžby zkušenosti; dodejme, že zejména v této lokalitě krušné.

Publicista Václav Souček glosuje současné kulturní, společenské i politické dění na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Slyšet je můžete v 6:50 hodin.