Václav Souček: Pouto nejsilnější

Vladimir Putin na hracích kartách
Vladimir Putin na hracích kartách

Svatba je kultovní příležitostí ke stvrzení svazku a založení rodiny, obřad může být ozvláštněn účastí osoby nevšedního významu. Ruský prezident Vladimír Putin si v Rakousku s nevěstou zatančil a pohovořil v její mateřštině. 

Následné setkání dějinného významu pro několik států a miliony rodin proběhlo už víceméně mezi čtyřma očima, aby ujednáním rovněž stvrdilo pevné pouto.

Doprovodné tiskové zprávy a komentáře vyloučily jakékoliv postranní úmysly, či pochybné politické cíle. Poutem nejsilnějším a nad jiné znamenitým zůstává obchodní zájem jménem Nord Stream.