Václav Souček: Pokus o definici populismu

Peníze (Ilustrační foto)
Peníze (Ilustrační foto)

Pokusit se v aktuálních vlnách bouřných emocí definovat populismus jako čirý pojem je nesnadné. Populismus - podle písemností - by měla být snaha oslovit dolní lid, který se domnívá, že vládnoucí vrstva přehlíží jeho zájmy. 

Naši vyvolení zástupcové zájmy dolního lidu nepřehlédli, nýbrž pozorně zaregistrovali - a usoudili, že zaslouží-li dolní lid přidat na platech a na penzích, zaslouží si za svou činnost i oni určitý nárůst. Moudře upustili od indexové horní hranice a uvážlivě odmítli nemoudré populistické návrhy z vlastních řad na jakési zmrazení mezd.

Po Novém roce se tak doberou navýšení o cca 10 procent a očekávání, že si dolní lid bude hledět svých, a nikoliv jejich příjmů. Očekávání naplněno bude, neboť dolní lid bude mít plnou hlavu starostí s navýšením výdajových položek.

Zpět k úvodu: snaha oslovit dolní lid se účinkem neminula. Žel - oslovení přivolalo souborné, hrubě populistické mínění v jeho několikamilionové množině. Slušnost brání komentáři pro jistou jazykovou nekázeň tento druh populismu blíže definovat.