Václav Souček: Lapeni do sítí

9. září 2017
I ve světě internetu číhají nebezpečí a musí se dodržovat pravidla (ilustrační foto)

První mobilní telefon, co autor kdy viděl, vážil přes pět kilo. A předlouho se vyhýbal klávesnici počítače, protože mechanika psacího stroje zn. Zeta přinutila hlavu k pomalejším, tedy i uvážlivějším myšlenkovým pochodům.

Opřádání světa internetem a balení glóbu do sociálních sítí velezkušený novinářský guru Jan Petránek velebil a velebí s tím, že informovanost je základem lidského vědění bez ohledu na národnost, víru a zeměpisnou polohu.

Technický pokrok pádí. Autorův mobil dnes váží méně než svazek klíčů, s počítačem se autor pracně přátelí, ale vzdělávání populace je na sociálních sítích soustavně pustošeno nedohlednými lány plevele. To je bohužel tristní protiváha informovanosti, a nemáme pohádkové Popelčiny holoubky pro přebírání hrachu a popela.

I ve světě internetu číhají nebezpečí a musí se dodržovat pravidla (ilustrační foto)

Nezbývá tedy, než se vracet do hájemství těžce zkoušeného prostého rozumu, a do omrzení si opakovat moudrost z černobílého filmu Zdeňka Podskalského „Bílá paní“, na dobu svého vzniku nesmírně odvážného: „Věř, ale komu věříš, měř…“.

Publicista Václav Souček glosuje současné kulturní, společenské i politické dění na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Slyšet je můžete v 6:50 hodin.