Václav Souček: Laboratoř vztahů

13. leden 2018
snemovna_danelova_8_180110-143931_dp.jpg

Měl to být den D a hodina H, ale zůstalo u pokusu. Kdo trávil středeční jednání Poslanecké sněmovny u televizní obrazovky, zasluhuje uznání za odhodlání a za trpělivost. Nedočkal se jiného, než očekávaného, totiž přerušení a odkladu jednání schůze do úterý příštího týdne.

Většina parlamentních stran považuje za podstatné stanovisko mandátového a imunitního výboru, jenž si dvoupětinovou většinou vyžádal slyšení dalších, podle názoru výboru důležitých svědků, jakož i pánů Babiše a Faltýnka, jejichž vydání k trestnímu stíhání buď PS umožní, nebo neumožní. Táž většina parlamentních stran - vyjma KSČM – setrvale hlásá, že Babišově vládě tak jako tak důvěru nedá.

Den D, ani hodina H se tedy zatím nekoná. Laboratoř politických vztahů při zápolení o mocenské pozice poskytla unaveným pozorovatelům obvyklou vnější podívanou s odkladem. A dala vzpomenout na někdejší působení tak zvaných „přeběhlíků“, kteří se v minulých dobách o instalaci nových vlád změnou názorů zasloužili.

Nuže – další pokus o vyslovení důvěry se rýsuje na obzoru.

03518194.jpeg