Václav Souček: Kdo za tím vězel

Stanislav Šťastný pojmenoval sérii fotografií U rozhlasu – srpen 1968
Stanislav Šťastný pojmenoval sérii fotografií U rozhlasu – srpen 1968

Dokument zůstane dokumentem, hraný dokument zůstává hraným dokumentem. Když si vybavíte předscénu Jana Wericha v Baladě z hadrů o knižních předmluvách a hlavně doslovech, dojde Vám, že vykladači se setrvale snaží moudře obstát vedle autorů. 

Tak se aktuálně zmnožily úvahy o tom, kdo vlastně rozhodl, a zavelel ke vpádu vojsk Varšavského paktu v srpnu 68; a že to měla být ukrajinská iniciativa. Podle zveřejněné informace sestávalo tehdejší politbyro Sovětů pod taktovkou Leonida Brežněva z pěti Rusů, jednoho Lotyše, jednoho Bělorusa, a tří Ukrajinců. Historickou pravdu by ale mohly prokázat jen kompletní historické dokumenty, nikoliv úvahy a domněnky.

Když už byl zmíněn Jan Werich, nelze nezmínit Miroslava Horníčka, který podobné nevysvětlitelné jevy komentoval po svém: „Já za tím tuším Islanďany…".